Regeringen og Danske Regioner: Danmark skal satse på personlig medicin

09-11-2015

Der er store potentialer i at skræddersy og målrette medicin til den enkelte patient. Regeringen og Danske Regioner er derfor parate til at satse massivt på forskning i personlig medicin, der vil kunne give blandt andre patienter med kræftsygdomme en mere effektiv medicinsk behandling.

Meget af den medicin, som lægerne i dag giver patienterne, har ingen effekt. Undersøgelser viser eksempelvis, at 75 procent af alle kræftpatienter og 43 procent af alle diabetespatienter, der er i medicinsk behandling for deres sygdom, ikke har gavn af medicinen. Og ofte oplever patienterne til og med, at medicinen kan være direkte skadelig for dem og give alvorlige bivirkninger.
 
Forskning inden for brugen af bl.a. kræftmedicin tyder imidlertid på, at det er muligt at personalisere den medicinske behandling efter den enkelte patients gener, så den bliver langt mere effektiv. Og sundhedsminister Sophie Løhde ser da også store perspektiver i at individualisere medicin: 

Set ud fra et patientperspektiv er der store potentialer ved personlig medicin. Vi ved for eksempel, at det kun er halvdelen af patienter med leddegigt, der har gavn af deres medicin. Men hvis vi kan målrette medicinen på baggrund af den enkeltes genetiske profil, så kan behandlingen blive langt mere effektiv.

Siger Sophie Løhde, der også fremhæver, at der kan være penge at spare for sundhedsvæsnet. Hun udtaler:

I dag ved lægerne ikke, hvilke patienter, der vil have gavn af de forskellige former for medicin, og derfor prøver de sig frem. Det betyder, at patienterne ofte skal teste flere forskellige slags medicin, hvoraf mange kan give alvorlige bivirkninger, før de eventuelt får medicin, der virker. Det offentlige bruger altså en masse penge på virkningsløs medicin.

 Bent Hansen, formand for Danske Regioner, er på linje med sundhedsministeren:

I sundhedsvæsenet skal vi altid arbejde på at tilbyde patienterne den bedste og mest specialiserede behandling. Det kan vi gøre ved at skræddersy medicinen til den enkelte patient, så man ikke skal igennem et unødigt langt behandlingsforløb, hvor bivirkninger kan være en del af hverdagen.

Siger Bent Hansen og fremhæver, at arbejdet med personlig medicin har været undervejs i længere tid. Regionernes formand siger:

Sidste år lagde vi i regionerne op til at gøre mere brug af personlig medicin, og det glæder mig, at regeringen nu bakker op. Det her kan vise sig som en stor gevinst for landets patienter, og i regionerne er vi på trapperne med en indsats og en række initiativer til, hvordan personlig medicin skal udrulles i sundhedsvæsenet.

Hvis medicin skal kunne skræddersyges til den enkelte, så den får størst mulig effekt og giver færrest mulige bivirkninger, så forudsætter det imidlertid yderligere forskning. Et udsnit af befolkningens gener skal kortlægges ved hjælp af såkaldt genomsekventering, og resultaterne skal samles i en 'biobank', som forskere fra universiteter, sygehuse, private virksomheder mv. kan få adgang til. Og det er et stort og omkostningstungt projekt.
 
For selvom udviklingen inden for genteknologi har gjort det markant billigere at kortlægge gener, så vil det fortsat være forbundet med store udgifter at skulle analysere tusindevis af patienters arvemateriale. Udgifterne til en dansk satsning på personlig medicin kan således meget vel ligge på den gode side af 500 mio. kr.

Private fonde er imidlertid åbne over for at understøtte et større program til opbygningen af en dansk genombank til gavn for udviklingen af personlig medicin. Novo Nordisk Fonden har således tilkendegivet, at fonden umiddelbart er positiv over for at modtage en ansøgning fra staten om medfinansiering af en stor dansk satsning på området.

Og på den bagrund vil regeringen øremærke 5 mio. kr. på finansloven 2016 til en foranalyse, der bl.a. skal afdække en række af de faglige, tekniske, juridiske, økonomiske og etiske udfordringer, der vil være forbundet at med at igangsætte opbygningen af en dansk genombank og udvikling af et dansk program for personlig medicin. Sophie Løhde udtaler:

Med udsigten til, at private fonde muligvis vil være med til at finansiere en dansk satsning inden for personlig medicin, er det realistisk, at vi sammen med regionerne inden for få år kan få stablet et program på benene. Og det er utrolig positivt. Først og fremmest for de mange patienter, som kan se frem til mere effektiv medicinsk behandling, men også for danske biotek- og medicinalvirksomheder, der kan udbygge deres globale førerposition inden for udvikling af nye lægemidler.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet