Regeringen vil sikre bedre lægedækning og kvalitet i almen praksis

21-11-2015

Alle skal have adgang til en praktiserende læge, og behandlingskvaliteten hos lægerne skal være på samme høje niveau, uanset hvor man bor. Det er ambitionen for regeringen, der nu vil nedsætte et lægedækningsudvalg og sætte gang i et forsøg, hvor læger i bl.a. yderområder belønnes for tidlig opsporing af kroniske sygdomme og sammenhængende patientforløb.

Selvom der i dag er omkring 3.500 praktiserende læger fordelt på ca. 2.000 selvstændige lægepraksisser i Danmark, kniber det med lægedækningen.

Flere steder i landet er det vanskeligt at rekruttere praktiserende læger, når en læge vælger at stoppe for f.eks. at gå på pension. Problemet gør sig især gældende uden for de større byer, men også i nogle socialt belastede områder er der udfordringer.

For blandt andet at imødegå udfordringen, vil regeringen nedsætte et særligt lægedækningsudvalg. Udvalget skal skabe overblik over fordelingen af praktiserende læger på tværs af landet og komme med løsningsforslag til, hvordan man kan sikre en bedre lægedækning. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

De praktiserende læger er en hjørnesten i vores sundhedsvæsen. Det er hér, man går hen, hvis helbredet skranter, og lægerne er for langt de fleste indgangen til andre speciallæger og sygehusene. Derfor skal vi sikre, at borgere i alle egne af landet fremover har adgang til en praktiserende læge. Og et nyt udvalg, skal pege på løsninger, der kan være med til at sikre, at alle danskere har adgang til en praktiserende læge i nærheden af, hvor de bor.

Det nye udvalg, der også skal komme med løsningsforslag til, hvordan man får sygehuslæger og privat praktiserende speciallæger i hele landet, vil få repræsentanter for blandt andre Lægeforeningen, Danske Regioner, KL og Sundheds- og Ældreministeriet. Arbejdet i udvalget indledes i begyndelsen af det nye år, og udvalget forventes at aflevere sine løsningsforslag til sundheds- og ældreministeren i løbet af 2016.

Regeringen venter imidlertid ikke på, at lægedækningsudvalget færdiggør sit arbejde.

Allerede her i slutningen af 2015, vil regeringen sætte gang i et projekt, hvor man bl.a. skal se nærmere på, om en ændret honorering af de praktiserende læger i yderområder og socialt belastede områder kan sikre, at der arbejdes målrettet med at fremme kvaliteten af behandlingen af patienter med kroniske sygdomme, og understøtte en udvikling, hvor alle borgere kan få behandling af samme høje kvalitet, uanset hvor de bor.

Konkret vil man afprøve honorarmodeller, hvor lægernes basishonorering øges og vægtes efter, hvor mange patienter med kroniske sygdomme, der er tilknyttet den enkelte lægepraksis, og hvor praksissen er placeret. Sophie Løhde siger:

I dag er der for stor forskel på, hvordan de praktiserende læger følger op på bl.a. patienter med kroniske sygdomme og hjælper dem med at holde sygdommene under kontrol. Vi vil gerne øge lægernes opmærksomhed på kronikkerne, så de eksempelvis får tilrettelagt gode patientforløb, og derfor lægger vi op til at give læger i yderområder og socialt belastede områder et ekstra tillæg, hvis de leverer konkrete resultater på kronikerområdet.

Regeringen vil afsætte i alt 187 mio. kr. af til forsøget med honorarer, der skal løbe henover en 4-årig periode fra 2015 til 2018.

Derudover har regeringen øremærket 800 mio. kr. i perioden fra 2017 til 2020 til nye lægehuse, som bl.a. kan etableres i yderområder. Lægehusene kan bidrage til at skabe faglige miljøer, der kan være med til at gøre det attraktivt for læger at slå sig ned i egne af landet, hvor det ellers kan være vanskeligt at rekruttere praktiserende læger. 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet