Ekstra 325 mio. kr. til kommunernes flygtningeindsats

06-10-2015

Social- og Indenrigsministeriet har fordelt 325 mio. kr. til landets kommuner til at tage imod de flere flygtninge, der forventes i 2016. Pengene er fordelt til boliger og integration.

Det indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at kommunerne samlet set skal have 325 mio. kr. i ekstra tilskud for at understøtte håndtering af den aktuelle situation med et højere antal flygtninge. Det samlede ekstra tilskud på 325 mio. kr. i 2016 bliver fordelt som et investeringstilskud på 125 mio. kr. til bl.a. en hurtig udvidelse af boligkapaciteten og som et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Regeringen har efter aftale med KL afsat ekstra midler til at hjælpe kommunerne til at håndtere flygtningesituationen. Vi står i en ekstraordinær situation, og det kræver på den korte bane en særlig indsats i kommunerne for at skaffe boliger og for at få flygtningene i skole og i arbejde. Derfor kommer vi også til løbende at følge udviklingen på området. Konkret vil vi nu sammen med KL se på mulighederne for yderligere regelforenkling på integrationsområdet og give den samlede økonomi på området et eftersyn.

- Karen Ellemann

Tilskuddet til investeringer i boliger på 125 mio. kr. er fordelt efter de kommunekvoter, som Udlændingestyrelsen netop har udmeldt for 2016. Integrationstilskuddet på 200 mio. kr. er fordelt efter oplysninger om kommunekvoterne for 2015 og 2016 samt oplysninger om kommunernes grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet i 2014.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Chefkonsulent Bjarne Simonsen, bs@sim.dk