Ny satspuljeaftale styrker socialområdet med 607 mio. kr.

28-10-2015

Regeringen er sammen med satspuljepartierne blevet enige om en satspuljeaftale på socialområdet for 2016. Aftalen fokuserer bl.a. på en forebyggende indsats for udsatte børn og unge, en styrket indsats mod hjemløshed, så de kan få egen bolig, og behandlingstilbud til unge misbrugere. Derudover får indsatsen med at få nytilkomne flygtninge integreret i det danske samfund et løft med en frivillighedspakke.

Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået en ny satspuljeaftale på socialområdet for 2016.

Regeringen og satspuljepartierne har lagt vægt på, at udviklingen på det sociale område skal baseres på indsatser, som, vi ved, har en effekt for socialt udsatte borgere. Derfor lægger satspuljeaftalen op til at udbrede virksomme indsatser til flere kommuner eller afprøve nye lovende metoder på områder, hvor der er betydelige udfordringer.

Aftalen er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Faktaboks

Med satspuljeaftalen på socialområdet bliver der afsat i alt 607 mio. kr. til følgende:

 • Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats – 96 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Udbredelse af housing first på hjemløseområdet – 31,6 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug – 54,3 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Understøttelse af frivillighedsområdet – 39,9 mio. kr. i perioden 2016-2018.
 • Indsats for gravide kvinder med misbrug – 27,5 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Skæve boliger og inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer – 36 mio. kr. i perioden 2017-2019.
 • Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn – 23 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Turboforløb for fagligt udfordrede elever – 20,8 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Krav på udredning af ordblindhed – 11 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser – 15,5 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge – 10 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge – 6,4 mio. kr. i perioden 2016-2017.
 • Udvikling af samfundsøkonomiske modeller – 5 mio. kr. i perioden 2016-2017.
 • Undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv – 1,5 mio. kr. i 2016.
 • Naturen som social og rehabiliterende indsats – 3 mio. kr. i 2016.
 • Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen for børn i dagtilbud – 6,0 mio. kr. i perioden 2016-2018.
 • Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge – 42,3 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Regionale centre for seksuelt misbrugte – 47 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Merbevilling til Ombudsmandens Børnekontor – 8,8 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Levevilkårsundersøgelse og inklusionsmåling – 5,7 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Frivillig gældsrådgivning 21,7 mio. kr. i 2016 og rådgivning til udsættelsestruede lejere – 10 mio. kr. i 2016 og 2017.
 • Hanne Mariehjemmet – 20,1 mio. kr. i perioden 2016-2018.
 • Etablering af midlertidige nødovernatningstilbud – 8,2 mio. kr. i perioden 2016-2018.
 • Pulje til uddeling af julehjælp – 8,0 mio. kr. i perioden 2016-2018.
 • Pulje til sommerferiehjælp – 10 mio. kr. i perioden 2016-2017.
 • Bedre inklusion af nytilflyttede grønlændere i Danmark – 4 mio. kr. i 2016.
 • Folkekirkens Familiestøtte – Støtte til sårbare familier – 3,6 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Drifts- og forankringsstøtte til frivillige organisationer mv. – 8 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Midlertidig driftsstøtte til Danmarks Idræts Forbunds projekt Get2sport – 8 mio. kr. i perioden 2016-2019.
 • Akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere – 6 mio. kr. i 2016.
 • Udvidet åbningstid af BørneTelefonen – 4 mio. kr. i perioden 2016-2017.
 • Fortsat støtte til udvikling af sociale teknologier – 4 mio. kr. i perioden 2016-2017.

Yderligere oplysninger

Satspuljepartierne kan kontaktes på følgende telefonnumre:

Jan E. Jørgensen, social-og indenrigsordfører, Venstre, tlf.: 6162 5174

Jane Heitmann, sundheds- og ligestillingsordfører, Venstre tlf.: 6162 5196

Pernille Rosenkrantz-Theil, socialordfører, Socialdemokraterne, tlf.: 6162 5178

Mattias Tesfaye, Socialdemokraterne, tlf.: 6162 4448

Karin Nødgaard, socialordfører, Dansk Folkeparti, tlf.:  616 24219

Karina Adsbøl, handicapordfører, Dansk Folkeparti, tlf.:  6162 5190

Laura Lindahl, socialordfører, Liberal Alliance, tlf.: 6162 4571

Torsten Gejl, socialordfører, Alternativet, tlf.: 6162 4651

Marianne Jelved, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 6162 4609

Trine Torp, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 6162 4594

Mette Abildgaard, socialordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 6162 4642