Ny styrelse opretter afdeling i Aarhus

01-10-2015

Styrelsen for Patientsikkerhed, der er under etablering, opretter ny afdeling med ca. 100 medarbejdere i Aarhus frem mod udgangen af 2017.

For bl.a. at styrke arbejdet med patientsikkerhed blev det i august i år besluttet, at der skal etableres en ny Styrelse for Patientsikkerhed under Sundheds- og Ældreministeriet.

Styrelsen – der skabes ved en sammenlægning af Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsynsenheder og kommer til at have ca. 300 medarbejdere – får hovedadresse i København, men der bliver etableret en stor afdeling i Aarhus.

Udflytningen af afdelingen sker som led i regeringens plan om at flytte en række statslige arbejdspladser ud i landet. Det er en del af regeringens overordnede plan om at skabe et Danmark i bedre balance, hvor der er vækst i hele landet. Sundhedsminister Sophie Løhde udtaler:

Vi glæder os meget til at få kolleger, der bor og arbejder i Aarhus. Regeringen ønsker bedre balance i den geografiske fordeling af statslige arbejdspladser, og derfor har vi nu besluttet at oprette den nye afdeling i Aarhus.

Den nye afdeling skal behandle klager fra patienter, og det vil sige, at det primært er opgaver fra det nuværende Patientombud, der fremover vil ligge i Aarhus.

Det forventes, at den nye afdeling vil være en realitet ved årsskiftet. 

I første omgang etableres den nye enhed i Aarhus, og frem mod udgangen af 2017 vil omkring 100 medarbejdere få deres daglige gang i Aarhus-kontoret. Flytningen af arbejdspladser fra København til Aarhus vil ske gradvist.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet