Regioner får håndsrækning til byggeprojekter med private

21-10-2015

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har i dag givet regionerne dispensation for 400 mio. kr. til fire konkrete byggeprojekter med en privat aktør.

Regeringen vil øge brugen af offentlige-private partnerskaber (OPP) i forbindelse med offentlige bygge- og anlægsprojekter. Fire regionale OPP-projekter får nu hjælp fra regeringen til at blive til virkelighed.

Det gælder bl.a. i Region Nordjylland, hvor man ønsker at etablere et selvstændigt renseanlæg ved Nyt Aalborg Universitetshospital som et OPP-projekt. Her vil regionen indgå et partnerskab med en privat aktør, som ved, hvordan man opfører, driver og udvikler et renseanlæg – den viden og erfaring, som regionen selv mangler.

Fire regionerne får i dag besked om, at de får andel i den såkaldte OPP-pulje på 400 mio. kr. i 2016. Det betyder, at disse regioner kan arbejde videre med deres OPP-projekter uden at skulle deponere hele anlægsudgiften, som reglerne ellers indebærer.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Jeg er meget optaget af, at vi altid inddrager private leverandører, og den handske har fire regioner taget op i fire konkrete byggeprojekter. Med de 400 mio. kr. giver regeringen projekterne en markant politisk håndsrækning, så de kan blive til virkelighed.

- Karen Ellemann

Fakta

Puljen til fremme af OPP-projekter er en del af aftalen om regionernes økonomi for 2016 mellem regeringen og Danske Regioner. Social- og Indenrigsministeriet har fordelt OPP-puljen for 2016 på baggrund af ansøgninger fra regionerne, som har søgt om delvis eller størst mulig deponeringsfritagelse til konkrete OPP-projekter. Fordelingen af puljen fremgår af tabellen nedenfor.

undefined

De meddelte dispensationer for 2016 supplerer allerede tildelte dispensationer fra tidligere års puljer.

Baggrund

Når regioner hyrer en privat leverandør til fx at bygge et nyt sygehus eller et renseanlæg, skal de ifølge reglerne deponere et beløb svarende til anlægsudgiften. Det sker for at sikre, at en region behandles på samme måde, uanset om den lejer sig ind i bygningen eller selv opfører eller køber bygningen. Det er disse regler, som regionerne helt eller delvist dispenseres fra med OPP-puljen.

Skal en region have dispensation fra OPP-puljen til et konkret projekt, forudsætter det privat finansiering og ejerskab i anlægs- og driftsfasen samt en længerevarende kontrakt om drift og vedligeholdelse med den private aktør.