Sundheds- og Ældreministeriet har ansat tre nye direktører

08-10-2015

Tre direktørstillinger, der blev slået op i august af Sundheds- og Ældreministeriet, er nu besat.

I august i år annoncerede sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, at hun ville styrke fokus på kerneopgaver, sagsbehandling og udviklingen af sundhedsområdet ved at etablere fire nye styrelser i Sundheds- og Ældreministeriets koncern: Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.
 
Samtidig med udmeldingen om organisationsændringen blev fire direktørstillinger slået op, og tre af stillingerne er nu besat. Nye direktører for henholdsvis Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed bliver Søren Brostrøm og Anne-Marie Vangsted, der begge tiltræder deres nye stillinger i dag. Og 1. november begynder Lisbeth Nielsen som ny direktør for Sundhedsdatastyrelsen.
 
Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde er tilfreds med, at det er lykkedes at rekruttere dygtige ledere, som de kommende år skal udvikle de nye styrelser og hver især sætte deres præg på sundhedsvæsnet. Hun siger: 

Jeg er glad for, at vi har fundet så stærke og erfarne kræfter, der skal være med til at nytænke og løfte de mange og spændende opgaver, som styrelserne står over for. Søren Brostrøm er en stor kapacitet på sygehusområdet, som han har været med til at udvikle de seneste år, og Anne-Marie Vangsted er i fuld gang med at forny tilsynet med sundhedspersoner og sundhedsvæsnet. Og når Lisbeth Nielsen tiltræder i Sundhedsdatastyrelsen kan vi få sat yderligere skub i arbejdet med sundhedsdata og sundheds-it, hvor vi i Danmark har en helt unik position.

Med ansættelsen af de tre nye direktører er det nu kun stillingen som ny direktør i Lægemiddelstyrelsen, der skal besættes, før det nye direktørhold i Sundheds- og Ældreministeriets koncern er endelig på plads.
 
Stillingen som direktør for den nye Lægemiddelstyrelse genopslås med henblik på at opnå et bredere ansøgningsfelt. Lægemiddelstyrelsen etableres fra i dag, 8. oktober, og kommende vicedirektør i Lægemiddelstyrelsen Jakob Cold konstitueres som direktør.

Fakta: Kort om de nye direktører

Søren Brostrøm, der skal stå i spidsen for den nye Sundhedsstyrelse, kommer fra en stilling som enhedschef i Sundhedsstyrelsen med ansvar for sygehusområdet og sundhedsberedskabet.

Han er 50 år og uddannet læge fra Københavns Universitet. Brostrøm er speciallæge i gynækologi og obstetrik og har mere end 15 års erfaring fra det danske sygehusvæsen. Søren tiltræder i dag, den 8. oktober, og den nye Sundhedsstyrelse etableres dermed i dag.
 
Anne-Marie Vangsted skal etablere og udvikle den nye Styrelse for Patientsikkerhed, der skabes ved at sammenlægge Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsynsenheder. Hun har været vicedirektør i Sundhedsstyrelsen og har 25 års erfaring fra ministerområdet, heraf 17 år som leder.

Vangsted er 54 år og uddannet farmaceut. Hun tiltræder i dag, den 8. oktober, samtidig med at den nye styrelse dannes. Steffen Egesborg Hansen, nuværende direktør for Patientombuddet, bliver ny vicedirektør i den nye Styrelse for Patientsikkerhed.

Lisbeth Nielsen bliver ny direktør for Sundhedsdatastyrelsen. Hun er 45 år, kommer fra en ledende stilling på Nordsjællands Hospital og har også ledererfaring fra IBM og Danske Regioner.

Lisbeth Nielsen har arbejdet med sundheds-it og kvalitetsudvikling gennem det meste af sin karriere. Lisbeth Nielsen t tiltræder den 1. november, hvor den nye Sundhedsdatastyrelse samtidig bliver dannet. Ny vicedirektør bliver Flemming Christiansen, der i dag er sektordirektør for den søjle på Statens Serum Institut, der bliver til Sundhedsdatastyrelsen.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet