Nordiske ministre i fælles front mod antibiotikaresistens

10-09-2015

De nordiske sundheds- og fødevareministre er gået sammen om at bekæmpe antibiotikaresistens. Blandt andet opretter de nordiske lande nu en strategigruppe, der skal styrke det nordiske samarbejde om antibiotikaresistens på tværs af lande- og faggrænser.

Sundhedsministre og fødevare- og landbrugsministre fra medlemslandene i Nordisk Ministerråd er gået sammen om en fælles deklaration, der skal styrke samarbejdet mellem de nordiske lande om antibiotikaresistens og skabe en fælles stemme udadtil, eksempelvis i EU. Sundhedsminister Sophie Løhde udtaler:

Antibiotikaresistens er et voksende problem, som kan give alvorlige udfordringer i sundhedsvæsenet, hvis vi ikke får tacklet det effektivt.  Bakterierne kender ikke til fag- eller landegrænser, og derfor giver det rigtig god mening at håndtere problemet i et bredt og internationalt samarbejde.

De nordiske lande vil etablere en strategigruppe, som kan fremme udvekslingen af best practice og sikre en effektiv anvendelse af de nordiske ressourcer inden for resistensområdet.

Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, er tilfreds med, at man nu får et fælles nordisk afsæt for samarbejdet om antibiotikaresistens. Hun udtaler:

I Norden har vi gode erfaringer med at holde antibiotikaforbruget i landbruget på et lavt og ansvarligt niveau, fordi vi ved, at forbruget kan lede til udvikling af resistente bakterier. Men problemet med resistens er grænseoverskridende, og derfor vil vi gerne udbrede vores erfaringer, så vi kan tage hånd om problemet internationalt.

Generalsekretær for Nordisk Ministerråd Dagfinn Høybråten hilser det tværsektorielle initiativ meget velkomment: Han udtaler:

De nordiske lande er førende i bekæmpelsen af antibiotika resistens, og derfor er denne erklæring et vigtigt skridt på vejen til at løse en stor udfordring på tværs af lande- og faggrænser. Det er desuden en meget konkret opfølgning på Bo Könbergs rapport om udvikling af det nordiske sundhedssamarbejde.

Læs hele erklæringen her

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet