Ny brugerundersøgelse skal give viden om ældres tilfredshed med hjemmehjælp

02-09-2015

Sundheds- og Ældreministeriet gennemfører i øjeblikket en landsdækkende brugerundersøgelse, der skal give viden om ældres tilfredshed med hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig.

I disse uger vil flere ældre landet over blive ringet op af medarbejdere fra analysevirksomheden Epinion, der i øjeblikket gennemfører en landsdækkende brugerundersøgelse for Sundheds- og Ældreministeriet.

Brugerundersøgelsen, der gennemføres hvert andet år, skal bl.a. give viden om, hvor mange af de ældre der er tilfredse med den hjemmehjælp, de modtager.

Som led i brugerundersøgelsen, der gennemføres som en telefonundersøgelse, vil ca. 18.000 ældre på 65 år og derover blive kontaktet og spurgt, om de ønsker at deltage i undersøgen. De vil eksempelvis blive bedt om at svare på, om de kender til ordningen om frit valg af leverandør blandt hjemmehjælpsmodtagere, om de er tilfredse med den personlige pleje og praktiske hjælp, de får mv.

Alle de ældre, der er udvalgt tilfældigt, bliver først i samtalen omhyggeligt introduceret til undersøgelsen og dens formål. Alligevel har der tilsyneladende været borgere, som har følt sig utrygge ved telefonundersøgelsen, og det er ifølge Sundheds- og Ældreministeriet uheldigt. Kontorchef Trine Toftgaard Lund udtaler:

Det er uheldigt, at der er ældre borgere, som har følt sig utrygge ved opringningerne. Det er bestemt ikke meningen at skabe utryghed. Derfor går vi også nu i dialog med Epinion om, hvordan vi fremadrettet bedre kan betrygge borgerne i, at der tale om en almindelig brugerundersøgelse. En brugerundersøgelse, som skal bidrage til den fortsatte udvikling af ældreplejen.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet