Positive takter i Bo Smith-udvalgets anbefalinger

21-09-2015

Bo Smith-udvalget har i dag offentliggjort en rapport om samspillet mellem politikere og embedsmænd. Rapporten indeholder blandt andet anbefalinger på det kommunale og regionale område.

Fagforeningen Djøf nedsatte i juni 2014 det såkaldte Bo Smith-udvalg til at lave en aktuel analyse af samarbejdet mellem politikere og embedsmænd i såvel staten som i regionerne og kommunerne. Udvalgets grundlæggende opgave har været at belyse de vilkår, samspillet mellem embedsværket og den politiske ledelse fungerer under, og hvordan embedsværket bedst muligt kan understøtte den politiske ledelse. Udvalget har valgt at fremkomme med særlige anbefalinger på det kommunale og regionale område.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har med interesse noteret sig de anbefalinger fra Bo-Smith-udvalget, som retter sig mod kommuner og regioner. Udvalget har blandt andet set på spørgsmålet om, hvordan forvaltningen bistår sine medlemmer og partigrupper bedst. Ministeren håber, at man lokalt vil drøfte udvalgets opfordring til at overveje rammerne for en sådan bistand.

Samtidig peger udvalget på, at der er behov for en præcisering af de kommunale embedsmænds pligter i de tilfælde, hvor der fra politisk hold er ønske om at træffe en beslutning, som vurderes at være ulovlig. I de tilfælde, hvor en embedsmands advarsel om en ulovlighed ikke får borgmesteren til at reagere, foreslår udvalget, at man som kommunaldirektør skal forpligtes til at gå til økonomiudvalget. Udvalget fremlægger også et kodeks, der særligt retter sig imod de centrale pligter, der gælder for betjeningen af de lokale politiske niveauer.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann mener, at der er positive takter i anbefalingerne og  siger:

Jeg synes, det er vigtigt, at der konstant er fokus på, hvordan vi kan tydeliggøre rammerne for embedsmændenes arbejde, samtidig med at vi værner om befolkningens tillid til embedsværket. Jeg håber også, at både chefer og medarbejdere i kommuner og regioner vil tage anbefalingerne til sig og bruge dem som en hjælp til at navigere efter i hverdagen

- Karen Ellemann

Det er tidligere departementschef i Beskæftigelsesministeriet Bo Smith, der er formand for udvalget, der i dag offentliggør rapporten. Udvalget har været sammensat af politikere og embedsmænd fra både centralt og lokalt niveau, forskere og en repræsentant for pressen.

Læs Bo Smith-udvalgets rapport om samspillet mellem politikere og embedsmænd.