Sundhedsministeren vil drøfte medicinpriser med de nordiske lande

09-09-2015

Priser på sygehusmedicin er på sundhedsminister Sophie Løhdes foranledning på dagsordenen, når sundhedsministrene fra de nordiske lande 9. september mødes i Nordisk Ministerråd i København.

 

Lægemiddelindustrien udvikler løbende ny og bedre medicin, der introduceres på markedet rundt om i verdenen. Set ud fra et patientperspektiv er det en positiv udvikling, for det betyder, at det i dag er muligt at behandle sygdomme, som man tidligere døde eller blev invalideret af.

Den nye, og ofte også dyre, medicin er imidlertid også en udfordring for mange lande. Det gælder også Danmark, hvor udgifterne til sygehusmedicin er steget de senere år. Sundhedsminister Sophie Løhde har derfor sat medicinpriser på dagsordenen, når hun i dag mødes med sine nordiske ministerkolleger i regi af Nordisk Ministerråd.

Vi skal glæde os over, at der løbende bliver udviklet ny medicin til gavn for patienterne. Men omvendt skal jeg heller ikke lægge skjul på, at det er en udfordring at finde penge til at dække de stigende udgifter til sygehusmedicin,

Siger Sophie Løhde og fortsætter:

Det er ikke bare her i Danmark, at de stigende udgifter til sygehusmedicin er en udfordring. Vores nordiske naboer har samme problem, og derfor vil jeg gerne drøfte med de andre nordiske lande, om vi kan dæmpe udgifterne til medicin ved at bruge hinanden bedre.

Sundhedsministeren vil bl.a. gerne drøfte, om samarbejdet på medicinområdet kan styrkes mellem de nordiske lande. Det kan eksempelvis ske ved at øge udvekslingen af informationer på tværs af landene om priser og vilkår for indkøb af medicin. Hun siger:

Vi vil stå stærkere, når vi skal forhandle priser på sygehusmedicin med lægemiddelindustrien, hvis vi kan trække på viden og erfaringer fra de øvrige nordiske lande. Og derfor håber jeg, at vi på tværs af landene i Norden kan styrke vores samarbejde på medicinområdet.

Fakta om udviklingen i udgifter til medicin

Regionernes udgifter til sygehusmedicin har været stigende de senere år (se tabel 1).

Samtidig har der været et fald i udgifterne til tilskud til apotekermedicin (se tabel 2), som stort set har udlignet udgiftsstigningen på sygehusmedicin.

 

Tabel 1: Regionale regnskabstal for sygehusmedicin 2009-2014, mio. kr.

 

2009      

2010      

2011      

2012      

2013      

2014      

Sygehusmedicin  

5.533

5.814

5.858

6.451

6.941

7.451

Kilde: Finansministeriet 

Tabel 2: Regionale regnskabstal for medicintilskud 2009-2014, mio. kr.   

 

 

2009    

2010    

2011     

2012    

2013    

2014  

 Tilskudsmedicin    

6.900

7.067

6.542

6.103

5.504

5.616

 

Kilde: Finansministeriet

Som det fremgår, faldt udgifterne med ca. 1.560 mio. kr. i perioden fra 2010 til 2013 til medicintilskud. Fra 2013 til 2014 steg udgifterne imidlertid med ca. 110 mio. kr.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet