En hjælpende hånd til at hjælpe ældre socialt

14-04-2016

Landsdækkende ældreorganisationer, der yder en social indsats for deres medlemmer, kan nu søge om at få andel i puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet.

At ville skabe en aktiv tredje alder for nuværende eller tidligere landmænd, som kan møde ligesindede i en lokal forening og f.eks. undgå at sidde alene på gården, hvis de er blevet enkemænd.

At varetage relevante interesser i et ældreråd for seniorer, som har haft en baggrund i arbejderbevægelsen.

Eller at hjælpe ældre mennesker med at kunne bruge en computer og undgå, at de bliver ensomme ved at få et kaffebesøg af andre frivillige ældre.

Det er alt sammen eksempler på konkrete indsatser fra landsdækkende ældreorganisationer, som sidste år fik penge fra en særlig driftspulje.

Nu slås puljen op igen med mulighed for at få del i 26,5 mio. kr. i 2016.

Puljen til landsdækkende ældreorganisationer støtter organisationer, hvis hovedformål er at yde en social indsats for deres ældre medlemmer, og en del af hjælpen skal bygge på frivillig indsats.

Medlemmerne skal primært være over 65 år, og organisationen skal hovedsagligt arbejde for at varetage ældres interesser gennem sociale indsatser og aktiviteter, der retter sig mod forsørgelsesproblemer, omsorgsproblemer eller sociale integrationsproblemer.

Organisationer, der driver aktiviteter, der alene har en generel forebyggende karakter som almindelige kulturelle og underholdende aktiviteter, idrætsaktiviteter o.l., falder uden for puljens formål.

Der er ansøgningsfrist den 15. maj 2016.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet