Nordisk medicinkortlægning skudt i gang

27-04-2016

Sundhedsminister Sophie Løhde vil i dag orientere sine ministerkolleger fra de nordiske lande om den kortlægning af medicinområdet, som ministeren sidste år tog initiativ til under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd.

Udfordringen med stigende medicinudgifter gør sig ikke kun gældende i Danmark. De øvrige nordiske lande har også udfordringer med at tøjle udgifterne på medicinområdet. 
 
På den baggrund tog den danske sundhedsminister i september 2015 initiativ til, at de nordiske lande skal kortlægge medicinområdet men henblik på at styrke samarbejdet på tværs af Norden. Sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Selvom vi har forskellige sundhedssystemer og måder at gribe tingene an på, så står vi over for den samme udfordring. De senere år har vi skullet håndtere et stigende udgiftspres særligt fra ny, dyr sygehusmedicin. Derfor er det positivt, at vi i fællesskab er blevet enige om at kaste lys over de perspektiver, der kan være ved et øget nordisk samarbejde på medicinområdet.

Ministeren vil i dag på et møde i Nordisk Ministerråd i Helsinki i Finland give de fremmødte ministre fra Sverige, Norge, Finland og Island en status på kortlægningsarbejdet.
 
Her vil Sophie Løhde bl.a. orientere om, at der som opfølgning på ministermødet sidste år er blevet nedsat en arbejdsgruppe med myndighedspersoner fra de nordiske lande og øremærket penge til kortlægningen, der bl.a. skal beskrive, hvordan der kan skabes bedre rammer for at udveksle informationer mellem landene på medicinområdet. Og henover sommeren og efteråret vil arbejdet blive intensiveret, så man kan færdiggøre kortlægningen i andet halvår af 2016. Sophie Løhde siger:


 Arbejdet med medicinkortlægningen er skudt i gang, og jeg forventer, at den arbejdsgruppe, der sidder med kortlægningen, i løbet af efteråret vil komme med sine anbefalinger til, om – og i givet fald hvordan – vi eventuelt kan øge samarbejdet på medicinområdet i Norden. Det ser jeg frem til. For fra dansk side er vi meget positive over for at øge samarbejdet de steder, hvor det giver mening og skaber værdi for landene.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet