Ny metode til at undgå fejl giver mindre bureaukrati i sundhedsvæsenet

27-04-2016

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde sætter gang i projekt om samlet indrapportering af utilsigtede hændelser.

Tusindvis af borgere modtager hver dag pleje og omsorg af høj kvalitet i kommunerne på plejecentre eller i egen bolig.

Engang imellem sker der desværre utilsigtede hændelser eller fejl, og her er det vigtigt, at kommune og personale kan lære af hændelsen og undgå, at andre bliver udsat for det samme.

Men samtidig bør der også være en balance mellem de ressourcer, der anvendes til rapportere de utilsigtede hændelser, og så den læring man får ud af dem.

Derfor har sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, på baggrund af en indstilling fra Styrelsen for Patientsikkerhed, besluttet at sætte et pilotprojekt i gang om såkaldt samlerapportering målrettet det kommunale sundhedsvæsen.

Formålet er at undersøge, om det vil give bedre læring for personalet at samle udvalgte typer af utilsigtede hændelser og sende dem ind til Dansk Patientsikkerhedsdatabase på én gang i stedet for at gøre det løbende. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Jeg forstår godt, at indrapportering af utilsigtede hændelser i en travl hverdag kan opleves som blot endnu et i rækken af krav om dokumentation, som kommunale medarbejdere møder. Derfor håber jeg, at vi kan komme et skridt videre ved at samle nogle af de knap så alvorlige hændelser og sende dem ind på én gang. Det flugter godt med regeringens mål om mindre bureaukrati i sundhedsvæsenet.

Kun ikke-alvorlige hændelser

Samlerapportering omfatter udvalgte typer af utilsigtede hændelser, som sker ofte og ikke er alvorlige, og hvor rapporteringerne normalt er stort set enslydende.

I projektet registreres de enkelte hændelser lokalt, f.eks. på et plejehjem, i et standardskema og rapporteres så i samlet form til Dansk Patientsikkerhedsdatabase månedligt eller kvartalsvist med færre oplysninger for hver hændelse.

Den lokale registrering vil samtidig give synlige og tidstro data, hvor de ansatte løbende kan følge med i udviklingen af fx antallet af fald på et plejehjem og dermed også potentielt være med til at skabe hurtigere og bedre læring lokalt.

Indrapporteringer foretages stadig anonymt, og de ansatte kan stadig ikke sanktioneres som følge af en indrapportering.

 Læs mere om projektet om samlerapportering hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet