Ny prisloftaftale sænker listepriser på sygehusmedicin med 10 procent

01-04-2016

Listepriserne sænkes med 10 procent over en 3-årig periode, og den eksisterende referenceprismodel ændres, så der fremadrettet sker en genberegning af listepriserne på ny sygehusmedicin, i takt med at medicinen introduceres i en række udvalgte lande. Det er hovedprincipperne i en ny aftale, som Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet i dag indgår med Lægemiddelindustriforeningen (Lif).

Det har ikke været let, men jeg er godt tilfreds med forhandlingsresultatet. Det er den bedste prisaftale, der hidtil er indgået med lægemiddelindustrien, og den betyder, at vi vil få lavere priser på sygehusmedicin de kommende år.

Sådan siger sundhedsminister Sophie Løhde, der på vegne af staten senere i dag vil underskrive en ny prisaftale for sygehusmedicin med Danske Regioner og Lif.

Aftalen betyder bl.a., at de officielle listepriser på sygehusmedicin, der er introduceret i Danmark, reduceres med i alt 10 procent i aftaleperioden, der løber fra 1. april 2016 til 31. marts 2019. Det er første gang, at en aftale giver en tocifret procentreduktion i listepriserne. Til sammenligning har de tidligere aftaler reduceret listepriserne med 5 procent over tre år.

Med aftalen bliver den eksisterende referenceprismodel for nye lægemidler også ændret. Fremover vil priserne på ny sygehusmedicin blive genberegnet, når medicinen introduceres i henholdsvis seks og ni udvalgte europæiske lande. Det sker ikke i dag, hvor priserne låses fast, når medicinen er markedsført i tre ud af ni lande, som Danmark sammenligner sig med.

Og sundhedsministeren lægger heller ikke skjul på, at ændringen af referenceprismodellen har været vigtig for, at det er lykkedes at indgå en aftale:

Vi skal ikke betale mere for sygehusmedicin i Danmark, end de gør i de lande, vi normalt sammenligner os med. Og derfor har det været afgørende, at vi både fik en mærkbar sænkning af det loft, som sygehusmedicinen er underlagt, og at priserne på ny sygehusmedicin i modsætning til i dag genberegnes.

Samtidig understreger ministeren, at aftalen ikke alene er løsningen på udfordringerne med de stigende medicinudgifter i sundhedsvæsnet:

Prisaftalen kan være med til at lægge en dæmper på udgifterne til sygehusmedicin, men den skal suppleres af andre instrumenter og initiativer, hvis vi for alvor skal kunne tøjle udgifterne. For bare at nævne et par ting er det eksempelvis fortsat vigtigt, at regionernes lægemiddelorganisation, Amgros, er effektiv og opnår markante rabatter, når den konkurrenceudsætter sygehusmedicin i udbud. Og sygehusene skal også fremover have fokus på, hvordan de kan reducere deres medicinspild.

Fakta om den nye prisaftale:

Ifølge aftalen sænkes prisloftet for listepriserne på eksisterende sygehusmedicin med 2,5 pct. henholdsvis 1. maj 2016, 1. april 2017, 1. april 2018 og 1. februar 2019.

Aftalen sikrer også, at prisen på ny sygehusmedicin – dvs. lægemidler, der introduceres i Danmark i aftaleperioden – ikke kan overstige den gennemsnitlige pris i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Irland og Østrig.

Hvis et nyt sygehuslægemiddel ikke er markedsført i mindst tre af førnævnte lande ved introduktionen i Danmark, fastsættes der et midlertidigt prisloft, når produktet er markedsført i 3 lande. Som noget nyt i forhold til tidligere aftaler genberegnes prisloftet, når et sygehuslægemiddel er introduceret i seks eller samtlige ni referencelande.

Nye sygehuslægemidler omfattes af prisreduktionerne i det omfang, markedsføringen i Danmark har fundet sted forud for de ovennævnte skæringsdatoer i aftaleperioden.
 
Det er tredje gang, at Sundhedsministeriet indgår en aftale med Lif om et prisloft på sygehusmedicin.

Den første aftale, som blev indgået i 2009, gav en reduktion af listepriserne på 5 procent over 3 år. Og med den anden aftale, som løb fra 2013 til 2015, blev listepriserne tilsvarende sænket med 5 procent over en 3-årig periode. 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet