Regionerne holder sig inden for budgetterne for 2015

19-04-2016

Regionerne overholder de vedtagne 2015-budgetter, viser de endelige regnskabstal fra Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik har netop offentliggjort regnskabstallene for 2015. De viser, at regionerne samlet set holder udgifterne for 2015 inden for budgetterne.

I 2015 lå regionernes nettodriftsudgifter til sundhed således knap 0,1 milliarder kroner under det budgetlagte niveau. Samlet set ender regionernes bruttoanlægsudgifter på sundhedsområdet 0,6 milliarder kroner under de vedtagne budgetter for 2015. Bruttoanlægsudgifterne omfatter også de nye store sygehusbyggerier.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Jeg er meget tilfreds med at kunne konstatere, at regionerne samlet set overholder deres budgetter. Det skal regionerne anerkendes for.

- Karen Ellemann

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)
Fuldmægtig Nicolai Pallisborg, npa@sim.dk