Sundheds- og ældreminister underskriver ny samarbejdsaftale med Mexico

14-04-2016

Aftalen skal over de næste tre år understøtte en ny sundhedsstruktur i Mexico. Vi har meget viden at give videre, mener Sophie Løhde.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde satte torsdag eftermiddag sin underskrift på papir i Statsministeriet, og det samme gjorde Claudia Ruiz Massieu Salinas som udenrigsminister i Mexico.

Med de to signaturer trådte en ny samarbejdsaftale mellem Danmark og Mexico officielt i kraft.

Aftalen kan med en række aktiviteter over de næste tre år hjælpe Mexico med at opbygge en ny sundhedsstruktur. Der er især fokus på primærsektoren, og målet er sikre bedre adgang til sundhed, bedre kommunikation og højere kvalitet gennem et mere effektivt samarbejde mellem almen praksis og det specialiserede niveau. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Vi har i Danmark stor viden om, hvordan en effektiv og borgernær primærsektor kan bygges op. Alle danskere har adgang til egen læge, og vi har en høj kvalitet i de ydelser, som vi får, når vi går op til lægen eller speciallægen for at blive undersøgt eller behandlet. Så jeg ser frem til, at Danmark, med respekt for de lokale forhold, kan hjælpe mexicanerne med at udvikle deres sundhedsvæsen i en positiv retning.

Eksempelvis fokuserer aftalen på at udvikle telemedicinske løsninger og bedre sundheds-it.

Ifølge sundheds- og ældreministeren ligger den nye sundhedsaftale i forlængelse af regeringens strategi om at etablere strategiske samarbejder med udvalgte vækstlande som eksempelvis Mexico.

Samarbejdet har til formål at gavne samfundsudviklingen i samarbejdslandene og samtidig bane vej for eksport af danske varer og løsninger.

Samarbejdsaftalen på sundhedsområdet blev underskrevet i forbindelse med den mexicanske præsidents besøg til Danmark den 13.-14. april 2016.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet