Slut med uforståelige breve til patienter

04-08-2016

Breve til patienter om udredning og behandling skal være lette at forstå, handlingsanvisende og med det vigtigste først. Det slår en arbejdsgruppe under Sundheds- og Ældreministeriet fast med fem nye principper for god patientinformation. Både sundhedsminister og Danske Patienter roser de nye krav.

Hvornår skal jeg komme til undersøgelse? Og hvad er mine rettigheder, hvis jeg ikke bliver behandlet til tiden?

Det er vigtig information til patienten, og det bør altid være helt tydeligt, når sundhedsvæsenet sender breve til patienter om undersøgelse, behandling eller udredning.

Det lyder banalt, men det er i dag ikke altid tilfældet.

Derfor har en arbejdsgruppe nedsat af sundheds- og ældreminister Sophie Løhde nu fastlagt fem overordnede principper for informationen om patientrettigheder i de indkaldelsesbreve, regionerne sender ud til patienterne.

Principperne gælder især information om de nye rettigheder til at blive udredt og behandlet på et privat sygehus, hvis det offentlige ikke kan gøre det inden for en måned, som træder i kraft 1. oktober.

De fem principper fra arbejdsgruppen er:

  • Informationen skal være letforståelig og tage udgangspunkt i patientens perspektiv
  • Informationen skal være ensartet på tværs af regionerne
  • Informationen skal være tilstrækkelig og relevant
  • Informationen skal være handlingsanvisende
  • Den vigtigste information skal stå først

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde mener, at de fem principper sender et tydeligt budskab:

Patienterne må ikke være i tvivl om vigtig information og deres rettigheder ift. udredning og behandling. Det skal stå lysende klart i et letforståeligt og præcist sprog med det vigtigste først, præcis som patienterne selv efterspørger det, når vi spørger dem. Og så skal de overordnede budskaber fra sundhedsvæsenet til patienter i Randers være de samme som til patienter i Ribe, så der ikke er regionale forskelle. Regionerne har her fået en vigtig opgave, og jeg ser frem til at læse de nye breve til patienterne, når principperne er indført på skrift

Både Danske Patienter, Danske Regioner, Sundhed Danmark - Foreningen af danske sundhedsvirksomheder og Sundheds- og Ældreministeriet er med i arbejdsgruppen om bedre patientinformation.

Danske Patienter mener, at de fem principper falder på et tørt sted. Formand Camilla Hersom.

Vi har flere gange påpeget behovet for mere patientvenlig kommunikation – både generelt i patienters møde med sundhedsvæsenet, men i høj grad når det gælder sværere stof om rettigheder. Hvad man tror og forventer, patienterne forstår, er ikke altid korrekt. Derfor er vi glade for, at anbefalingerne tager udgangspunkt i patientens perspektiv.

Sundheds- og Ældreministeriet vil til efteråret invitere de relevante parter fra patientforeninger, regioner og privathospitaler til et dialogmøde om god patientinformation og regionernes implementering af de nye principper.

Læs rapporten fra arbejdsgruppen om informationsmateriale 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet