Ældreminister: Vi skal af med unødige regler og dokumentationskrav

06-12-2016

Ældreminister Thyra Frank har i dag holdt møde med KL for at drøfte, hvordan man kan gøre flere kolde hænder varme i ældreplejen ved at fjerne eller lempe på uhensigtsmæssige regler og dokumentationskrav.

Regelforenkling og afbureaukratisering i ældreplejen var på dagsordenen, da ældreminister Thyra Frank i dag mødtes med repræsentanter for KL i Sundheds- og Ældreministeriet.

Mødet var startskuddet til et samarbejde, der har til formål at identificere regler og dokumentationskrav, som står i vejen for, at ældre kan modtage en god og værdig pleje og omsorg. Ældreminister Thyra Frank siger om baggrunden for, at hun vil have set på, om der kan luges ud i dokumentationskrav og regler i ældreplejen:

Der er brug for varme hænder i ældreplejen, så vores ældre kan få den omsorg og pleje, de fortjener. Og i dag oplever flere medarbejdere desværre, at en stor del af deres arbejdstid går med dokumentation", siger ældreminister Thyra Frank om baggrunden for, at hun vil have set på, om der kan luges ud i dokumentationskrav og regler i ældreplejen.

Ældreministeren og KL nedsætter derfor en arbejdsgruppe, der får til opgave at lokalisere statslige og kommunale regler, som med fordel enten kan lempes eller helt fjernes for at frigøre tid blandt de ansatte i ældreplejen.

Arbejdet går i gang umiddelbart efter årsskiftet og forventes afsluttet i efteråret 2017, og organisationerne på ældreområdet vil blive inddraget.

Som led i arbejdet vil ministeren tage rundt i landet og besøge kommuner og plejehjem for at få input til, hvordan man evt. kan forenkle regler og afskaffe unødige dokumentationskrav, der stjæler tid fra de ældre. Thyra Frank siger: 

Vi skal stole mere på medarbejderne i ældreplejen og give dem større frihed i arbejdet. Og hvis vi skal have løsnet nogle af de snærende bånd, som i dag begrænser medarbejderne i at yde omsorg og pleje til de ældre, har vi brug for deres bidrag. Derfor er det vigtigt, at vi inddrager medarbejderne og organisationerne på ældreområdet i regelforenklingsarbejdet. Det her arbejde kan ikke løses fra et skrivebord i ministeriet

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet