Byrådsmedlem havde ret til sagsindsigt i udvalgsmateriale, der var endeligt godkendt i forvaltningen

22-12-2016

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i dag som øverste kommunale tilsynsmyndighed konkluderet, at byrådsmedlemmer efter anmodning har ret til at se dokumenter, der i forvaltningen er endeligt godkendt til forelæggelse for et kommunalt udvalg eller for byrådet, inden dokumenterne udsendes.

Dokumenter, der på denne måde er godkendt til forelæggelse, har den endelige form, som den kommunale styrelseslovs § 9 kræver for, at dokumenterne er omfattet af byrådsmedlemmers ret til sagsindsigt. Retten til sagsindsigt kan ikke begrænses eller udskydes med henvisning til, at alle udvalgs- eller byrådsmedlemmer skal informeres om sagen samtidig.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har på den baggrund konkluderet, at Randers Kommune i august 2014 tilsidesatte den kommunale styrelseslovs § 9 ved at meddele et byrådsmedlem afslag på en anmodning om sagsindsigt i dokumenter til forelæggelse for kommunens børn- og skoleudvalg, som forelå i endelig form i forvaltningen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har også konkluderet, at byrådsmedlemmet i sin egenskab af formand for Randers Kommunes børn- og skoleudvalg havde ret til efter anmodning at få forelagt de dokumenter til udvalget, der forelå i endelig form i forvaltningen, inden de blev udsendt, så han kunne forberede sig til udvalgsmødet. Der kan ikke stilles krav om, at en udvalgsformand skal rette sin anmodning om at se endeligt materiale til et udvalgsmøde til borgmesteren.

Udtalelsen giver ikke Økonomi- og Indenrigsministeriet anledning til at foretage mere i forhold til Randers Kommune, da materialet er offentliggjort.

Med denne udtalelse afslutter Økonomi- og Indenrigsministeriet behandlingen af en tilsynssag om byrådsmedlemmers ret til sagsindsigt i dokumenter om ændring af Randers Kommunes skolestruktur. Ministeriet afgav den 22. august 2016 en udtalelse i sagen om et byrådsmedlems ret til sagsindsigt i PowerPoints. Samtidig oplyste ministeriet, at det vil afgive en generel vejledende udtalelse til kommunerne om forvaltningens muligheder for at yde bistand til partier/lister og enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen. Denne generelle udtalelse forventes at foreligge i løbet af første kvartal 2017.

 

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Lise Brandi-Hansen, lbh@sim.dk

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Læs mere