Ministre: Demenshandlingsplan har fokus på værdighed og faglighed

15-12-2016

Ældreminister Thyra Frank og sundhedsminister Ellen Trane Nørby har netop indgået en aftale med de øvrige satspuljepartier, der udmønter 470 mio. kr. til en ny national demenshandlingsplan. Ministrene betegner det som en ambitiøs aftale, der vil gøre en forskel for mennesker med demens og for deres pårørende, og som sikrer, at faglighed, støtte og ikke mindst værdighed er i fokus igennem hele indsatsen.

Aftalen er forhandlet på plads, og en lang række initiativer er nu klar til at blive rullet ud – i sundhedsvæsenet, på plejehjem, i kommuner og i samfundet generelt.
 
Med ambitionen om at gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv, har regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen givet hinanden håndslag på en aftale, der udmønter de 470 mio. kr., som parterne sidste år fik afsat til en ny national demenshandlingsplan.
 
Ældreminister Thyra Frank og sundhedsminister Ellen Trane Nørby har i fællesskab forhandlet aftalen på plads med de øvrige partier. Begge ministre er meget tilfredse med, at det er lykkes at lande en aftale, som har bred politisk opbakning, og som er baseret på et grundigt forarbejde, hvor fagligheden har været i fokus, og ikke mindst hvor de mennesker, der ved allermest om sygdommen, er blevet inddraget og taget med på råd undervejs. Ældreminister Thyra Frank siger

 
Jeg er meget stolt over aftalen. Aldrig før er der blevet sat et så stort beløb af til demensindsatsen alene, og det har der været behov for længe. Demens er en forfærdelig sygdom, som allerede i dag berører mange tusinde danskere, og vi forventer, at den vil ramme endnu flere i de kommende år.

Og fortsætter: 


Vi skylder simpelthen de mange mennesker, der er ramt af demens og deres pårørende, at de kan leve et trygt og værdigt liv, og at de kan få lov at bevare så meget som muligt at det liv, de levede før sygdommen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi sammen med de andre partier har lavet en flot demenshandlingsplan, som vil gøre en forskel for mennesker med demens og deres pårørende.
 

Tre nationale mål

Handlingsplanen omfatter en lang række konkrete initiativer, som skal løfte indsatsen over for de mange danskere, der er eller bliver ramt af en demenssygdom, og understøtte tre centrale målsætninger for indsatsen frem mod 2025.
 
De tre nationale mål indebærer, at Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner, at flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose. Og endelig at forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens skal nedbringes med 50 procent frem mod år 2025. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger: 

 
Demens er et stort og komplekst sygdomsområde, som ikke alene stiller krav til kommunerne og den pleje og omsorg, de skal tilbyde – det stiller også store krav til den sundhedsfaglige udredning og diagnosticering, som skal være med til at sikre, at flere kommer i behandling for deres sygdom.


 Hun peger på, at politikerne med aftalen bl.a. er blevet enige om at samle udredningen på færre specialiserede enheder, som skal sikre en tværfaglig indsats af høj kvalitet.


Samtidig giver vi også et kompetenceløft hele vejen rundt til de mange mennesker, der arbejder på demensområdet, så de bliver bedre rustet til at tage sig af mennesker med demens – hvad end det er yngre eller ældre mennesker, som rammes af sygdommen.
 

Dagens aftale bygger på det udspil til national demenshandlingsplan som daværende Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde præsenterede i september måned på regeringens vegne.

Forud for udspillet, der har ledt til dagens aftale, er gået et år med mange forberedelser og indsamling af viden og erfaringer, hvor den tidligere minister har været landet rundt for at samle inspiration og inddraget fagfolk fra kommuner og regioner, interesseorganisationer og eksperter fra ud- og indland tæt inddraget i processen.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet