Aftale om lavere færgetakster til øerne

09-02-2016

Som del af aftalen om ”Vækst og udvikling i hele Danmark” er der indgået aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om væsentligt lavere færgetakster for biler og passagerer til og fra øer. Med aftalen afsættes 48 millioner kroner i 2016 og herefter 95 millioner kroner årligt til initiativet.

Initiativet er særligt målrettet den turistmæssige lavsæson om foråret og efteråret, hvor der er et potentiale for at øge turismen på de danske øer. Det vil udvide turistsæsonen til en større del af året og dermed fremme bosætningen gennem øget aktivitet.

Med initiativet er der taget et meget stort skridt i retning af et såkaldt landevejsprincip, hvorved forstås, at billetprisen for at sejle med en færge fastsættes, så den svarer til omkostningen ved at køre en tilsvarende strækning på landevej. Det har længe været på øernes ønskeseddel.

Initiativet bygger oven på ordningen på godsområdet, hvor der allerede i dag ydes tilskud til en væsentlig nedsættelse af færgetaksterne for gods til og fra en række øer.

Initiativet om lavere færgetakster for passager og biler omfatter følgende øer: Bornholm, Læsø, Samsø, Fanø, Ærø, Sejerø, Nekselø, Orø, Agersø, Omø, Askø, Femø, Fejø, Baagø, Avernakø, Lyø, Bjørnø, Birkholm, Strynø, Drejø, Skarø, Hjortø, Aarø, Barsø, Endelave, Hjarnø, Venø, Anholt, Tunø, Fur og Egholm.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Med vækstaftalen har vi fundet finansiering til at tage et stort skridt i retning af et landevejsprincip. Vi prioriterer lavere færgetakster højt, fordi det vil give et løft til turisterhvervet og styrke bosætningen på øerne. Jeg vil nu indkalde de politiske partier til en drøftelse af den konkrete udformning af ordningen.

- Karen Ellemann

Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt siger:

Billigere billetter har længe været et meget højt ønske ude på øerne, men beklageligvis kunne den tidligere regering ikke levere én eneste krone til billigere passagerbilletter. Derfor er det stærkt tiltrængt, at vi nu tager et vigtigt skridt i retning af landevejsprincippet med rigtige penge til øerne.

- Hans Christian Schmidt

Fakta

Initiativet vil betyde markante fald i billetpriserne i forårs- og efterårsperioden. Hvor meget billetpriserne vil falde, vil blandt andet afhænge af sejlafstanden, prisstrukturen og det nuværende prisniveau på de enkelte færgeruter. Ordningen kan virke fra efteråret 2016.

Tilskuddet kommer oveni godsordningen på 77 millioner kroner, ø-kortordningen på 9 millioner kroner, generelle tilskud til en lang række kommuner på 234 millioner kroner årligt, som særligt er begrundet i færgeudgifterne. Hertil kommer statens tilskud til de statslige ruter til Bornholm og Samsø.

For de statslige ruter til Bornholm og Samsø vil nedsættelse af færgetakster ske på en måde, der er i overensstemmelse med de eksisterende billetstrukturer på disse ruter. Det betyder, at prisreduktionerne ikke nødvendigvis vil kunne øremærkes til bestemte perioder af året. Gennemførelsen af takstnedsættelserne vil desuden i forhold til de eksisterende kontrakter bero på en konkret forhandling med operatøren på ruterne.

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Afdelingschef Torben Buse, tbus@sim.dk