Akutpakke skal få patienter væk fra sygehusgangene

02-02-2016

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har indgået en aftale med partierne bag finansloven 2016 om en akutpakke, der skal nedbringe overbelægningen på sygehusene. Akutpakken er første del af en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, som regeringen har afsat 1,2 milliarder kroner til.

Svage ældre skal ikke ligge på sygehusenes gange, fordi der ikke er plads inde på sengestuerne.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har i dag indgået en aftale med partierne bag finansloven 2016 – Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti – om en akutpakke mod overbelægning på landets sygehuse.

Akutpakken er første del af en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, som regeringen har afsat 1,2 milliarder kroner til. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Jeg er glad for, at der i forligskredsen er bred enighed om at sætte ind mod overbelægningen nu og her. Med akutpakken starter vi det lange og seje træk dér, hvor problemet med patienter på gangene er størst, nemlig på de medicinske og geriatriske afdelinger.

Flere initiativer i akutpakke

Akutpakken fordeler 415 mio. kr. på flere initiativer, som sammen skal nedbringe overbelægningen på sygehusene.

Et af initiativerne er at udbrede erfaringerne fra projekt ”Sikkert Patientflow”, som er afprøvet på 12 akutsygehuse. Et styrket samarbejde på tværs af sygehuset sørger for, at patienterne kan blive indlagt på de afdelinger, hvor der er plads, og at der sker et frivilligt udlån af personale til de travleste afdelinger.

Akutpakken rummer også penge til at ansætte flere læger og sygeplejersker ude på afdelingerne og udvide åbningstider i eksempelvis ambulatorier.

Med finanslovsaftalen og regeringens økonomiaftale med regionerne er der dermed fra 2016 samlet prioriteret 200 mio. kr. om året til ekstra kapacitet.

Sundheds- og ældreministeren tror på, at initiativerne i akutpakken vil gøre en væsentlig forskel ude på sygehusene. Sophie Løhde udtaler:

Kampen mod overbelægning handler ofte om arbejdstilrettelæggelse og et konstant fokus. Og med akutpakken får sygehusene en række redskaber, der kan gøre noget grundlæggende ved problemet. Overbelægningen på landets sygehuse er ikke væk i morgen, men vi har taget et vigtigt skridt med akutpakken.

Læs hele aftalen om akutpakken

Sundheds- og ældreministeren har derudover bedt Sundhedsstyrelsen om at komme med et fagligt oplæg til den samlede nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Den langsigtede plan får et bredere sigte end akutpakken og skal sætte ind både før og efter indlæggelse, så overbelægning forebygges i samarbejde med kommuner og praktiserende læger.

Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient forventes forhandlet færdig med aftalepartierne i foråret 2016.

Fakta om akutpakken

Konkret fordeler akutpakken mod overbelægning 415 mio. kr. i årene 2016-2019 på følgende initiativer:

  • 250 mio. kr. til øget kapacitet i form af bedre arbejdstilrettelæggelse, mere personale til at tage sig af patienterne og udvidede åbningstider. Pengene kommer udover de midler, som allerede er afsat til at løfte kapaciteten i aftalen om regionernes økonomi for 2016.
  • 88 mio. kr. til at udbrede erfaringer og metoder fra projektet ”Sikkert Patientflow” til bedre patientforløb på alle akutsygehusene. Det drejer sig bl.a. om ansættelse af flowkoordinatorer, der har overblik over belægningssituationen på hele sygehuset. Metoderne omfatter daglige tavlemøder på afsnittene og kapacitetskonferencer på sygehusniveau, så afdelinger med ledige senge hjælper afdelinger med overbelægning.
  • 15 mio. kr. til såkaldte lokale værktøjer, som eksempelvis kan være elektroniske oversigtstavler.
  • 2 mio. kr. til en ensartet monitorering og evaluering i alle fem regioner af, hvordan arbejdet med at undgå patienter på gangene skrider frem i de kommende år.
  • 60 mio. kr. til en influenzavaccinegaranti, som giver direkte adgang til at købe en given mængde vaccine i tilfælde af en influenzapandemi. Det vil bl.a. betyde, at færre ældre under en epidemi, som måtte ramme de ældre særligt hårdt, får behov for indlæggelse, så en del af overbelægningen undgås på den måde.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet