En styrket integrationsindsats – oplæg til drøftelser med KL

11-02-2016

Regeringen indleder torsdag drøftelser med KL om, hvordan vi kan gøre integrationsindsatsen bedre og billigere. Drøftelserne vil foregå parallelt med trepartsdrøftelserne.

Formålet med drøftelserne er at skabe de nødvendige rammer for, at kommunerne kan løfte den store integrationsopgave, de står over for i disse år.

Kommunerne forventes alene i 2016 at modtage op mod 17.000 flygtninge, og det er afgørende, at disse mennesker hurtigt kommer ud på danske arbejdspladser og bliver integreret i det danske samfund. Det er en stor opgave, og det er derfor vigtigt, at kommunerne ikke mødes med urealistiske krav til deres arbejde.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Vi står i en ekstraordinær situation med mange flygtninge, der skal have hjælp til at opbygge en ny tilværelse. Derfor er vi også nødt til at have nogle fleksible rammer, så kommunerne kan magte opgaven, og det er det, vi skal se på i disse drøftelser.

- Claus Hjort Frederiksen

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann udtaler:

En kommune tjener cirka 100.000 kroner, hver gang den får en flygtning eller familiesammenført ud på arbejdsmarkedet. Det fremgår af eftersynet af de mange finansieringsordninger, der er på området, som vi har undersøgt sammen med KL. Nu ser jeg frem til at drøfte med KL, hvordan det bliver en endnu større gevinst for kommunerne, når de gør det rigtige – og får flygtninge hurtigere i job.

- Karen Ellemann

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:

Kommunerne står over for en kæmpe opgave i de kommende år med at få flere flygtninge til at deltage på arbejdsmarkedet. Den opgave skal vi i fællesskab gøre mere overkommelig for kommunerne. Vi skal kigge hele integrationsindsatsen efter i sømmene, og vi skal luge ud i unødvendigt bøvl og bureaukrati, der står i vejen for at få flere flygtninge i arbejde.

- Inger Støjberg

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@sim.dk