Minister besøger Holbæk Sygehus for at høre om tiltag mod overbelægning

20-01-2016

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde vil sætte ind mod patienter på gangene, og regeringen har sat 1,2 mia. kr. af til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Ministeren besøger i dag Holbæk Sygehus for at høre, hvilke initiativer man har sat i gang på sygehuset for at imødegå overbelægning.

Overbelægning i form af patienter på gangen og klos op ad elevatorer er et kendt problem for en række sygehuse over hele landet, især på de medicinske og geriatriske afdelinger.

 Årsagerne til overbelægning er mange, og det er ofte svært at slå ned på den direkte grund til, at en sygehusafdeling pludselig står med for mange patienter i forhold til antal senge eller personale.

 Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde besøger derfor akutafdelingen og hjerteafdelingen på Holbæk Sygehus onsdag formiddag for at blive endnu klogere på, hvordan overbelægning opstår i sundhedsvæsenet, og hvilke initiativer der kan gøre en afgørende forskel for at nedbringe problemet. Hun siger:

Overbelægning er et stort problem, som vi skal gøre noget ved. Jeg ser frem til at få et endnu dybere indblik i problemstillingen omkring overbelægning. Derudover er jeg lydhør over for, hvad læger og sygeplejersker mener, der skal til af nye initiativer. Og jeg vil også meget gerne høre, hvordan patienterne oplever det, når de må ligge på gangene, fordi der ikke er plads på sengestuerne.

Holbæk Sygehus har oplevet flere perioder med overbelægning og har derfor bl.a. været med i projektet Sikkert Patientflow, som har vist gode resultater på flere sygehuse i landet. Her planlægges patienternes rejse gennem sygehuset helt fra starten, så de kommer hen på de afdelinger, hvor der er plads, og hvor der er personale til at tage imod dem.

Regeringen har sat 1,2 milliarder kroner af til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Første del af handlingsplanen er en særlig akutpakke, som på den korte bane skal sætte fokuseret ind mod overbelægningen.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har derudover bedt Sundhedsstyrelsen om at komme med et fagligt oplæg til den nationale handlingsplan, som skal have et bredere sigte, så unødige indlæggelser af ældre kan undgås.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet