Regeringen vil drøfte Vederlagskommissionens anbefalinger med Folketingets partier

18-01-2016

Efter offentliggørelsen af Vederlagskommissionens anbefalinger til ændringerne af politikeres lønninger, vil regeringen nu mødes med Folketingets partier om sagen.

Vederlagskommissionen har i dag, d. 18. januar 2016, offentliggjort sine anbefalinger, som drejer sig om den samlede vederlæggelse til borgmestre, regionsrådsformænd, folketingsmedlemmer og ministre.

Det er regeringens opfattelse, at Vederlagskommissionen har lavet et stort stykke arbejde, som har været med til at skabe overblik over politikernes arbejds- og lønvilkår.

Kommissionen blev nedsat, efter et bredt flertal i Folketinget i april 2014 besluttede at bestille arbejdet.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Jeg vil gerne takke Vederlagskommissionen for det store arbejde, de har udført med udarbejdelsen af denne omfattende og grundige rapport om politikeres vederlag. Anbefalingerne lægger op til væsentlige ændringer i aflønningen af politikere, og i kølvandet på den store debat, der har været om emnet, vil vi nu drøfte disse anbefalinger med partierne.

- Claus Hjort Frederiksen

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Som social- og indenrigsminister er jeg selvfølgelig optaget af, at vi kommer frem til en fornuftig løsning for borgmestre og regionsrådsformænd. Jeg ser frem til drøftelsen med partierne.

- Karen Ellemann

Finansministeren vil nu indbyde Folketingets partier til en drøftelse af kommissionens anbefalinger.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)