Værdighedsmilliarden går primært til varme hænder i kommunerne

01-07-2016

Over to tredjedele af de foreløbige udbetalinger fra den såkaldte Værdighedsmilliard går til at ansætte mere personale. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde glæder sig på de ældres vegne over udsigten til flere varme hænder i ældreplejen.

De ældre i Danmark kan se frem til at møde en række nye medarbejdere i den kommunale ældrepleje, der kan hjælpe og pleje dem i deres hverdag.

For hovedparten af pengene fra den såkaldte ”Værdighedsmilliard” går tilsyneladende til at ansætte nyt personale.

Det viser en gennemgang af de redegørelser, som foreløbig 81 kommuner har indsendt for at få del i Værdighedsmilliarden.

Indtil videre har Sundheds- og Ældreministeriet modtaget redegørelser for ca. 750 mio. kr. af Værdighedsmilliarden. Heraf går 67 pct. af pengene til lønudgifter. Redegørelserne knytter sig til den kommunale værdighedspolitik for pleje, støtte og omsorg for ældre medborgere, som alle kommuner skal have vedtaget inden 1. juli. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Kommunerne har stor frihed til at bruge pengene, som de selv ønsker med fokus på det, der skaber det mest værdige liv for de ældre. Og nu hvor næsten alle kommuner har indsendt deres redegørelser, ser det ud til, at kommunerne i vid udstrækning vælger at prioritere flere varme hænder til en række forskellige opgaver, der bl.a. øger livskvaliteten og skaber bedre sammenhæng i plejen. Det, synes jeg, er meget tilfredsstillende, og det stemmer godt overens med de ønsker om en mere værdig ældrepleje, som jeg har hørt fra de ældre selv.

Læs: Ældreplejen får en værdighedspolitik i alle kommuner

Kommunen skal i værdighedspolitikken som minimum forholde sig til en række områder, og en gennemgang af de indsendte redegørelser viser følgende fordeling af midlerne:

• Livskvalitet: 38 pct.
• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen: 30 pct.
• Selvbestemmelse: 18 pct.
• Mad og ernæring: 7 pct.
• En værdig død: 5 pct.
• Andet: 2 pct.

Pengene fra Værdighedsmilliarden skal lægges ovenpå det serviceniveau, som kommunerne har fastsat for 2016.

Der er altså tale om ekstra midler, som kommunerne kan bruge til aktiviteter og indsatser, der ligger ud over deres allerede vedtagne budgetter.

Fakta:

  • Alle kommuner i Danmark skal inden 1. juli lave en værdighedspolitik, som beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet for den enkelte kommune.
  • Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i Aftalen om finansloven for 2016 afsat 1 mia. kr. årligt, som skal understøtte prioriteringerne i værdighedspolitikken.
  • Kommunerne skal redegøre for, hvordan de ekstra penge, som tilføres, vil blive brugt i 2016. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

Se fordelingen af værdighedsmilliarden på kommuner efter en objektiv fordelingsnøgle  

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet