Aftale om ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient

02-06-2016

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har forhandlet en politisk aftale på plads med partierne bag finansloven 2016, der prioriterer 1,2 mia. kr. til en ny national handlingsplan til gavn for den ældre medicinske patient.

Venstre-regeringen har indgået en aftale med partierne bag finansloven 2016 – Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti – om at fordele 1,2 mia. kr. på en række initiativer, der styrker indsatsen over for de ældre medicinske patienter i sundhedsvæsenet.

Partierne er enige om behovet for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, så alle kan være trygge ved, at et samlet sundhedsvæsen tager hånd om de svagere og mere sårbare ældre borgere.

De 1,2 mia. kr. afsættes i perioden 2016-2019. Derefter er der varigt afsat 300 mio. kr. årligt.

Første del af handlingsplanen – en akutpakke mod overbelægning på sygehusene, der fordeler 415 mio. kr. til en række indsatser – blev forhandlet på plads med partierne bag finanslovaftalen i februar.

Nu er de sidste 805 mio. kr. udmøntet til initiativer, der særligt skal styrke indsatsen før og efter sygehusindlæggelse og sammenhængen på tværs af sektorer, så de ældre og pårørende møder et sundhedsvæsen fokuseret på patientens ønsker og behov. Målet er også at forebygge indlæggelser på sygehuset. 

Indsatserne er bl.a.:

  • 445 mio. kr. til at styrke de kommunale akutfunktioner.
  • 125 mio. i perioden 2016-2018 til at øge kompetencerne i den kommunale hjemmesygepleje.
  • Fokus på tidligere opsporing og mere rettidig indsats.
  • Indsats over for god ernæring.
  • 175 mio. kr. til flere udgående sygehusfunktioner, der undersøger eller behandler patienten i eget hjem, og til øget rådgivning fra sygehuset til kommuner og almen praksis.
  • 5 mio. kr. årligt fra 2017 til at styrke de regionale lægemiddelenheder, der hjælper almen praksis og sygehusene med medicingennemgang og kommunerne med sikker medicinhåndtering.

Handlingsplanen for den ældre medicinske patient tager afsæt i et fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen.

Læs: "Styrket indsats for den ældre medicinske patient - national handlingsplan"

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet