Forskningsprojekt belyser effekten af ludomanibehandling

06-06-2016

Ny forskning om effekten af behandling af ludomani skal fremover indgå i vurderingen, når der skal fordeles penge til ludomanibehandling.

Hvert år uddeler Sundheds- og Ældreministeriet midler til forebyggelse og behandling af ludomani. Men der er brug for mere viden om, hvilken behandling der virker bedst, når spilafhængige skal hjælpes. Derfor har ministeriet bedt Forskningsklinikken for Ludomani ved Århus Universitetshospital om at undersøge effekten af forskellige metoder til behandling af ludomani.

Forskningsprojektet er nu afsluttet, og resultaterne fra rapporten vil fremover blandt andet blive anvendt i forbindelse med ministeriets årlige vurdering af ansøgninger til behandling af ludomani.

Sundhedsminister Sophie Løhde er glad for, at der nu er mere viden om området. Sophie Løhde siger:

Ludomani er en forholdsvis ny diagnose, så der er stadig behov for, at vi bliver klogere på, hvilken behandling der virker. Men vi ved, at når spil og spænding bliver til en reel afhængighed, så kan det få meget omfattende konsekvenser – ikke bare for den person, der er blevet spilafhængig, men også for hans eller hendes nærmeste omgivelser. Derfor er det vigtigt, at vi bruger de rette redskaber til at hjælpe mennesker, der er afhængige af spil og gambling.

Rapporten fokuserer på effekten af psykoterapeutisk behandling af ludomani og problemspil og undersøger studier af 10 forskellige behandlingsformer. Den overordnede anbefaling i rapporten peger på, at såkaldt kognitiv adfærdsterapi er den metode, der både er bedst undersøgt, og som har stærkest evidens for effekt.  

Læs 'Effekten af behandlingsmetoder indenfor ludomani'

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet