Nu får en lang række danske øer billigere færger

03-06-2016

Folketinget har i dag enstemmigt vedtaget en lov, der vil give markant lavere færgetakster for biler og passagerer til 30 øer.

Fremover skal passagerer og bilister have færre penge op af lommen, når færgen til en række øer skal betales om foråret og om efteråret. Det har Folketinget i dag sikret ved at stemme ja til en lov om at sænke færgetaksterne. Den nye ordning er målrettet den turistmæssige lavsæson, hvor der er det største potentiale for at øge turismen på øerne.

Med loven er der taget et væsentligt skridt i retning af et såkaldt landevejsprincip. Ved et landevejsprincip forstås, at billetprisen for at sejle med en færge svarer til omkostningen ved at køre en tilsvarende strækning på landevej.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger: 

Jeg glæder mig over, at et enigt Folketing har bakket op om at give billigere færgebilletter for biler og passagerer til øerne. Det har længe stået på øernes ønskeseddel. Den nye ordning betyder, at turistsæsonen kan udvides, og det er med til at skabe vækst på øerne.

- Karen Ellemann

Den nye ordning omfatter følgende øer: Læsø, Samsø, Fanø, Ærø, Sejerø, Nekselø, Orø, Agersø, Omø, Askø, Femø, Fejø, Baagø, Avernakø, Lyø, Bjørnø, Birkholm, Strynø, Drejø, Skarø, Hjortø, Aarø, Barsø, Endelave, Hjarnø, Venø, Anholt, Tunø, Fur og Egholm.

Fakta

Loven udmønter initiativet om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra øer i aftalen af 9. februar 2016 om vækst og udvikling i hele Danmark. Det gælder for de ikke-statslige færgeruter. Initiativet udmøntes for de statslige færgeruters vedkommende af Transport- og Bygningsministeriet.

Tilskuddet til de ikke-statslige færgeruter udgør 28,4 millioner kroner i 2016 og 55,6 millioner kroner i 2017 og frem.

Ordningen vil betyde lavere billetpriser i forårs- og efterårsperioden. Hvor meget billetpriserne vil falde, kommer blandt andet til at afhænge af sejlafstanden, prisstrukturen og det nuværende prisniveau på de enkelte færgeruter.

Ordningen får virkning efter sommerferien. 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)
Chefkonsulent Mona Boel Østergaard, mb@sim.dk