Nye udredningstal for somatik og psykiatri

10-06-2016

Der er stilstand i antallet af patienter med fysiske sygdomme, der efter henvisning til sygehusene bliver udredt inden for fristen på 30 dage. 66 procent af patienterne bliver udredt til tiden, viser regionernes seneste kvartalstal. Til gengæld går udredningsprocenten i psykiatrien tilbage.

Der er næsten ingen ændring i antallet af henviste patienter med fysiske sygdomme, der bliver udredt på sygehusene inden for fristen på 30 dage.

Ifølge nye kvartalstal fra de fem regioner i Danmark var det 66 procent af de henviste patienter i 1. kvartal 2016, som fik at vide, hvad de fejler inden for 30 dage. Det er en stigning på 1 procentpoint i forhold til det foregående kvartal.

Tallet skal dog ses i den sammenhæng, at der er blevet registreret færre udredningsforløb end tidligere. Hvor der i 4. kvartal 2015 blev registreret ca. 128.000 udredningsforløb, var antallet i 1. kvartal 2016 ca. 123.000.

Til gengæld er tallene i psykiatrien for 1. kvartal 2016 en forringelse sammenlignet med tallene for 4. kvartal 2015.

Andelen af patienter, der er blevet udredt inden for 1 måned er 63 pct. i børne- og ungdomspsykiatrien og 76 pct. i voksenpsykiatrien – mod hhv. 69 og 79 i 4. kvartal 2015.

For få planer for udredningsforløb

De nye tal viser også, at mange af de patienter, som det af faglige grunde ikke er muligt at udrede inden for 30 dage, for sent får udleveret en plan for deres videre udredningsforløb.

I 1. kvartal 2016 var det således kun 80 pct. af de udleverede forløbsplaner, der blev givet til tiden for patienter med fysiske sygdomme.

I børne- og ungdomspsykiatrien er andelen af udredningsplaner, der er udleveret inden for fristen på 30 dage, på 61 pct., hvilket er et fald på 15 pct. point i andelen af rettidigt udleverede planer sammenlignet med sidste kvartal i 2015.

Ca. 82 pct. af de udleverede planer i voksenpsykiatrien er givet rettidigt - mod 84 pct. i 4. kvartal 2015.

Fakta:

  • Udredningsretten indebærer, at patienter, der er henvist til et sygehus, skal have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Er det ikke muligt at udrede patienten inden for fristen, skal patienten i stedet inden for de 30 dage have modtaget en plan for den videre udredning.
  • Folketinget vedtog 15. marts regeringens forslag om at give patienter, som er henvist til et sygehus, ret til at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har kapacitet til at udrede patienten inden for 30 dage. De nye regler træder i kraft 1. oktober 2016.
  • Aftalepartierne bag Finansloven 2016 har desuden afsat 300 mio. kr. i 2016 og 450 mio. kr. årligt fra 2017 til større kapacitet i regionerne til hurtig udredning og behandling.

Se opgørelserne fra monitoreringen af udredningsretten for både somatik og psykiatri på esundhed.dk:

Somatik

Psykiatri

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet