50 mio. kr. fordelt til styrket indsats på sygehusenes fødeafdelinger

03-05-2016

Midlerne skal sikre, at alle fødende får en så god og tryg fødselsoplevelse som muligt.

Sundheds- og Ældreministeriet har nu fordelt 50 mio. kr. til regionerne til en styrket indsats på sygehusenes fødeafdelinger.

Midlerne er afsat i finanslovsaftalen for 2016 med 50 mio. kr. årligt over de næste fire år.

Finanslovsbevillingen giver regionerne muligheder for at arbejde målrettet med at løfte kvaliteten inden for svangreomsorgen for at sikre, at alle fødende får en så god og tryg fødselsoplevelse som muligt.

Det kan bl.a. ske ved at styrke ressourcerne på udvalgte fødeafdelinger, hvor regionerne vurderer, at der er lokale udfordringer, og ved at understøtte relevante projekter, der fokuserer på at forbedre rutiner omkring fødsler.

De 50 millioner kroner årligt fordeles i 2016 og 2017 til regionerne på baggrund af bloktilskudsnøglen.

Regionerne skal indsende regnskab, der dokumenterer, at midlerne er anvendt til svangreomsorgen.

Fra 2018 overføres midlerne permanent via bloktilskuddet.

Regionerne forventer i stort omfang at bruge midlerne på at øge bemandingen først og fremmest af jordemødre, men også - i et mere begrænset omfang - på læger og sygeplejersker.

Herunder ses fordeling af midler i 2016:

Region Midtjylland: 

10.660.011

Region Nordjylland:

 5.177.687

Region Syddanmark:

 10.745.695

Region Sjælland:

  7.637.964

Region Hovedstaden:

 15.778.643

I alt:

 50.000.000                  
                   

 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet