Sophie Løhde: Faste læger på plejecentre giver ældre bedre pleje

30-05-2016

Det er til gavn for både de ældre beboere og personalet, når der fremover bliver knyttet en fast læge til det enkelte plejecenter. Det siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, som er tilfreds med den netop indgåede aftale, der sikrer fast tilknyttede læger på alle landets plejecentre.

Én læge, der fast tilser alle beboerne på plejecentret. Én læge, som kender beboerne og deres sygehistorier. Én læge, der står for den løbende kontakt og vejledning af plejepersonalet på plejecentret.

Med en ny ordning, som nu bliver rullet ud til plejecentre i hele landet, bliver alle beboere på danske plejecentre fremover tilbudt at vælge en praktiserende læge, som er fast knyttet til det enkelte plejecenter, og som dermed har sin faste gang på plejecentret. Afhængig af størrelsen på plejecentret, kan der tilknyttes en enkelt eller flere læger. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Jeg er rigtig glad for, at vi er kommet i hus med en aftale. Det betyder, at vi nu kan komme i gang med at udbrede ordningen med faste læger på plejecentrene til ældre i hele landet, og jeg forventer, at det vil blive en succes. Erfaringer viser i hvert fald, at det er en ordning, som giver rigtig god mening for både de ældre og plejepersonalet.

Hun har – ligesom formanden for Praktiserende Lægers Organisation Christian Freitag, KL’s formand Martin Damm og formand for Danske Regioner Bent Hansen – sat sin signatur på den aftale, der skal udbrede ordningen med fast tilknyttede læger på plejecentrene til hele landet.

Ordningen bygger på erfaringer fra et pilotprojekt på syv plejecentre, som VK-regeringen tog initiativ til. Evalueringen af projektet viste, at fast tilknyttede læger på plejecentrene bl.a. giver færre forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser, mere korrekt medicinhåndtering og bedre kommunikation og samarbejde mellem personale og læge.

Derfor afsatte regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen 100 mio. kr. i satspuljeaftalen for 2016. De 100 mio. kr. skal gå til at indfase ordningen på alle landets plejecentre over fire år. Sophie Løhde siger:

De ældre, der bor på plejecenter, er typisk meget svage og helt afhængige af den pleje og behandling, de får på plejecentret. Derfor er det også afgørende, at vi gør alt, hvad vi kan for at sikre en god og stabil pleje, som kan forebygge unødvendige indlæggelser og sikre en korrekt medicinhåndtering. Det kommer de faste læger til at bidrage til, for det giver ganske enkelt den ældre beboer en bedre pleje og behandling, når plejecentrets personale og den tilknyttede læge har en tæt og løbende dialog.

Aftalen betyder desuden, at kommunerne kan ansætte de fast tilknyttede læger på konsulentbasis f.eks. et par timer om ugen til at yde general sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentrene.

Fakta om aftalen:

  • Beboere på plejecentre bliver tilbudt en praktiserende læge, som er fast tilknyttet plejecentret. Den enkelte beboer kan fortsat frit vælge en anden læge inden for rammerne af reglerne om valg og skift af læge. Den fast tilknyttede læge varetager behandlingen af den enkelte beboer. Afhængigt af plejecentrets størrelse, kan der være tilknyttet en eller flere faste læger til det enkelte center.
     
  • Kommunerne kan ansætte de fast tilknyttede læger på konsulentbasis til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret – herunder rådgivning i forhold til medicinhåndtering udover det ansvar den enkelte læge i forvejen har i forhold til medicingennemgang.  

Læs 'Aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation, staten, Danske Regioner og KL om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre'  

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet