Ansøgningsfristen til frikommuneforsøg forlænges

30-03-2016

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har besluttet at forlænge ansøgningsfristen til det nye frikommuneforsøg. Kommunerne har nu frem til den 1. juni til at søge om at blive frikommunenetværk.

Da flere kommuner har udtrykt ønske om, at der er behov for mere tid til at etablere samarbejder i netværk, har social- og indenrigsminister Karen Ellemann besluttet, at ansøgningsfristen skal udskydes.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Selvom man på TV kan blive gift ved første blik, foretrækker de fleste lidt længere tid til at finde sammen. Det kan også gælde i andre sammenhænge. I midten af januar inviterede jeg alle landets kommuner til at organisere sig i netværk og søge om at blive en del af regeringens nye frikommuneforsøg. Efter ønske fra flere kommuner forlænger jeg ansøgningsfristen med en måned, så den nu er 1. juni 2016.

- Karen Ellemann

I forhold til det tidligere frikommuneforsøg er det nyt, at kommunerne organiserer sig i netværk om overordnede temaer og sender en fælles ansøgning. Det skal føre til øget samarbejde mellem kommunerne og mulighed for mere vidtgående forsøg med afsæt i samfundsrelevante problemstillinger.

Det nye frikommuneforsøg løber fra 2016-2019. Social- og Indenrigsministeriet samt andre relevante ministerier står til rådighed for sparring med kommunerne, ligesom KL tilbyder hjælp til kommunerne med at finde sammen i netværk.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Kommunerne bliver ikke matchet af eksperter som på TV, men skal selv finde sammen. Der er dog hjælp at hente. KL har nemlig lanceret en datingportal for singlekommuner, som ønsker at blive en del af et netværk. Det initiativ hilser jeg velkommen, for samarbejde og videndeling er en vigtig del af det nye frikommuneforsøg.

- Karen Ellemann

Social- og Indenrigsministeriet sigter efter at udpege de nye frikommuner i begyndelsen af september 2016.

Læs mere om det nye frikommuneforsøg på www.sim.dk.

Læs mere om KL’s facilitering af netværksdannelsen på www.kl.dk/frikommune.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Chefkonsulent Ingrid Melchiorsen, ijm@sim.dk