Mennesker med psykiske lidelser får hurtigere hjælp

31-03-2016

Ventetiden på sygehusbehandling for mennesker med psykiske lidelser falder fortsat. Nye årstal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at ventetiden er faldet med henholdsvis 10 dage for voksne og 8 dage for børn og unge.

Det går fortsat i den rigtige retning med ventetiderne for patienter, der venter på at få behandling for en psykisk lidelse – både for voksne og for børn og unge. Det viser de nyeste årstal for ventetider til psykiatrisk sygehusbehandling, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.

I 2015 var den samlede gennemsnitlige ventetid for voksne, der ventede på sygehusbehandling, 25 dage. Det er 10 dage kortere end året før. Og børn og unge ventede i gennemsnit 22 dage på psykiatrisk sygehusbehandling, hvilket er et fald på 8 dage i forhold til året før. Sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Ethvert fald i ventetiden i sundhedsvæsenet er naturligvis positivt, og jeg er glad for, at udviklingen samlet set går den rette vej. Det viser, at de initiativer, som vi i de senere år i fællesskab har taget for at få løftet psykiatrien, også har en effekt.

Hun minder dog om, at tallene kun viser, hvor lang tid patienterne skal vente, før de har den første kontakt med sygehuset.

Det, jeg har fokus på, er hele det samlede patientforløb, for det det er jo ikke tilstrækkeligt, at man bliver indkaldt til en indledende konsultation og så bare kan vente i en evighed derfra. Derfor er det også helt afgørende, at regionerne har fokus på kvaliteten og sammenhængen i forløbet.

Siger ministeren og tilføjer:

Samtidig kan vi heller ikke se bort fra, at der er markante forskelle i ventetiden fra region til region, som der skal rettes op på. For det er ikke rimeligt, at man måske skal vente dobbelt så længe i den ene region sammenlignet med en anden.

Tallene viser, at mens den samlede gennemsnitlige ventetid falder for hele landet, så går udviklingen i forskellige retninger fra region til region. Mens Region Sjælland havde et fald i ventetiden for børn og unge fra 37 dage i januar 2015 til 24 dage i januar 2016, så skete der samtidig en stigning i ventetiden i børn og unge i Region Nordjylland fra 28 dage i januar 2015 til 53 dage i januar 2016.

Fakta:

Ventetid på psykiatrisk sygehusbehandling for voksne 2008-2015:

 • 2008: 33 dage
 • 2009: 34 dage
 • 2010: 35 dage
 • 2011: 37 dage
 • 2012: 43 dage
 • 2013: 43 dage
 • 2014: 35 dage
 • 2015: 25 dage

Ventetid på psykiatrisk sygehusbehandling for børn og unge 2008-2015:

 • 2008: 71 dage
 • 2009: 67 dage
 • 2010: 77 dage
 • 2011: 72 dage
 • 2012: 53 dage
 • 2013: 45 dage
 • 2014: 30 dage
 • 2015: 22 dage

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet