Minister: For store regionale forskelle i udredningen i psykiatrien

11-03-2016

De fleste af de voksne patienter i sygehuspsykiatrien får en diagnose inden for fristen for udredningsretten, mens to tredjedele af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien bliver udredt til tiden. Men tallene dækker over alt for store geografiske forskelle mellem de enkelte regioner, mener sundheds- og ældreministeren.

På landsplan får næsten 8 ud af 10 voksne patienter, der henvises til at blive udredt for en mulig psykiatrisk lidelse, en diagnose til tiden.

For patienter i børne- og ungdomspsykiatrien er det ca. 7 ud af 10, der bliver udredt inden for den frist, som udredningsretten kræver.

Det viser de seneste tal for 4. kvartal 2015 fra Sundhedsdatastyrelsen.

Før 1. september 2015 havde psykiatriske patienter ret til udredning inden for 60 dage, mens de nu har ret til udredning inden for 30 dage.

Tallene for udredningsretten dækker imidlertid over store forskelle mellem regionerne, både for børn og voksne.

Eksempelvis fik kun 38 procent af børn og unge i psykiatrien i Region Nordjylland deres diagnose til tiden i sidste kvartal af 2015, mens det var 93 procent i Region Sjælland.

For voksne patienter var det kun 60 procent i sygehuspsykiatrien i Region Sjælland, der fik en diagnose inden for fristen for udredningsretten. I den modsatte ende af skalaen ligger Region Hovedstaden med 92 procent.

Det bekymrer sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, at der er så store regionale forskelle i udredningen af patienterne i psykiatrien. Sophie Løhde siger:

Min grundlæggende holdning er, at ingen børn, unge eller voksne skal vente for længe med at få besked om, hvad de fejler, så de kan komme i behandling. Derfor kan det ikke være rimeligt, at det er afgørende for ens mulighed for en hurtig diagnose, hvilken landsdel man bor i. Vi svigter især de sårbare børn og unge med psykiske lidelser, når vi ikke får flere udredt til tiden. Det skal der strammes op på ude i regionerne.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden for psykiatriske patienter, 4. kvartal 2015 (PDF)

Også regionale forskelle i udredningsplaner

Hvis ikke det er fagligt muligt at afslutte udredningen af en patient i sygehuspsykiatrien inden for fristen, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

På landsplan blev ca. 76 pct. af de udleverede planer i børne- og ungdomspsykiatrien i 4. kvartal 2015 givet rettidigt, og ca. 84 pct. af de udleverede planer i voksenpsykiatrien kom til tiden.

Men også når det gælder udleveringen af planer for det videre udredningsforløb, er der store forskelle blandt de fem regioner. Sophie Løhde siger:

Nogle regioner er altså tilsyneladende bedre end andre til at sikre hurtig udredning, og jeg håber derfor, at de mindre gode vil lære af dem, der gør det bedst. Jeg er klar over, at regionerne mangler psykiatere, især i børne- og ungepsykiatrien, og det er også en udfordring, at antallet af henviste patienter har været stigende de senere år. Men en hurtig diagnose er altafgørende for at komme i behandling for en psykisk lidelse, og alt for mange patienter venter for længe på deres udredning.

Derfor har regeringen fremsat et lovforslag, der giver patienter, som er henvist til sygehuspsykiatrien, ret til at blive undersøgt på private hospitaler eller klinikker, hvis det offentlige ikke har kapacitet til at udrede patienten inden for 30 dage. Lovforslaget 1. behandles i Folketinget 15. marts.

Samme ret kommer i øvrigt også til at gælde for de fysiske sygdomme.

Aftalepartierne bag Finansloven 2016 har desuden afsat 300 mio. kr. i 2016 og 450 mio. kr. årligt fra 2017 til større kapacitet i regionerne.

Fakta:

Udredningsretten i psykiatrien indebærer, at sygehuspatienter har ret til at blive udredt inden for 30 dage efter henvisning, hvis det er fagligt muligt. (60 dage før 1. september 2015)

Hvis ikke det er fagligt muligt at afslutte udredningen inden for fristen, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Så mange patienter udredes til tiden i psykiatrien:

  • Der er for 4. kvartal 2015 registreret 8.434 udredningsforløb i monitoreringen af udredningsretten. Heraf 3.318 forløb i børne- og ungdomspsykiatrien og 5.116 forløb i voksenpsykiatrien.
  • Ca. 69 pct. af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien udredes inden for fristen, mens 79 pct. af de voksne patienter i psykiatrien udredes til tiden.
  • Den gennemsnitlige varighed af udredningsforløb er 39 dage og 28 dage i hhv. børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien.
  • Ca. 76 pct. af de udleverede planer i børne- og ungdomspsykiatrien er givet rettidigt.
  • Ca. 84 pct. af de udleverede planer i voksenpsykiatrien er givet rettidigt.

Se opgørelserne fra monitoreringen af udredningsretten på esundhed.dk

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet