Ny satspuljeaftale: 770 mio. kr. til sundheds- og ældreområdet

08-11-2016

Regeringen og satspuljepartierne har indgået en satspuljeaftale til ca. 770 mio. kr. på sundheds- og ældreområdet. Med aftalen styrkes indsatserne over for blandt andre børn i sårbare familier, kræftpatienter, mennesker med psykiske lidelser og svage ældre.

Venstre-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har forhandlet en ny satspuljeaftale på plads på sundheds- og ældreområdet.

Med aftalen er partierne bl.a. enige om at afsætte 80 mio. kr. over de næste fire år til at styrke den palliative indsats over for uhelbredeligt syge patienter, der er ramt af kræft. Der sættes også 135 mio. kr. af til, at kræftpatienter kan få gode rehabiliteringsforløb og få hjælp og støtte til at vende tilbage til livet, når de er færdige med deres behandling.

For at mindske uligheden i sundhed er partierne desuden enige om at afsætte ca. 82 mio. kr. til at styrke den tidlige sundhedsplejeindsats over for sårbare familier. Pengene skal bl.a. bruges til indsatser, der sikrer, at der er fokus på familierne og understøtte samarbejdet mellem den kommunale sundhedspleje og svangeromsorgen på sygehusene.

Satspuljepartierne ønsker også at nedbringe antallet af selvmord blandt mennesker med psykiske lidelser og øremærker derfor 30 mio. kr. til initiativer, der kan være med til at forebygge selvmordsforsøg og selvmord. Pengene skal bl.a. gå til et nyt forsøgsprojekt, der skal afprøve, om det har en gavnlig effekt, at der bliver fulgt op over for på særligt sårbare patienter ugen efter, de er blevet udskrevet fra sygehuspsykiatrien.

Der afsættes desuden 38 mio. kr. til forløbsprogrammer, som skal understøtte, at der udarbejdes en række tværgående forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer. For at forebygge behovet for medicinsk behandling skal de tilbydes en mere sammenhængende indsats og den bedst mulige udredning og behandling.

Satspuljepartierne har derudover afsat ca. 10 mio. kr. til, at der som en del af den eksisterende psykiatri kan oprettes en forsøgsordning med et medicinfrit afsnit til mennesker med psykiske lidelser. I stedet for medicin skal patienterne tilbydes forskellige former for terapi og aktiviteter.  

Der er også prioriteret 40 mio. kr. til at forbedre tandsundheden for de svageste ældre. Det skal eksempelvis ske ved, at tandplejere fra den kommunale omsorgstandpleje rådgiver personalet og ledelsen i pleje- og ældreboliger om, hvordan de kan være med til at forbedre beboernes generelle tandsundhed og instruere plejepersonalet i, hvordan de kan hjælpe de ældre med mundhygiejnen og tandplejen i det daglige.

Læs aftaleteksten for satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020 (PDF)

Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Fakta om satspuljeaftalen 2017-2020:

Med satspuljeaftalen fordeler satspuljepartierne i alt 770 mio. kr. til følgende initiativer på sundheds- og ældreområdet:

 • Rehabilitering – et godt liv efter kræft: 135 mio. kr. (2017-2020) og 50 mio. kr. årligt fra 2021 
 • En værdig og god palliativ indsats for kræftpatienter – herunder hospicepladser: 100 mio. kr. (2017-2020) og 34 mio. kr. årligt fra 2021
 • National diabeteshandlingsplan: 65 mio. kr. (2017-2020)
 • Tidlig indsats for sårbare familier: 82,3 mio. kr. (2017-2020)
 • Forbedret tandsundhed til de svageste ældre: 40 mio. kr. (2017-2020)
 • Pilotprojekt til forebyggelse af selvmord og pulje til udbygning af regionale selvmordscentre: 30 mio. kr. (2017-2020)
 • Forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer: 38 mio. kr. (2017-2020) 
 • Styrket rehabiliteringsindsats for mennesker med sclerose: 33 mio. kr. (2017-2020)
 • Hjælp til rygestop til særlige grupper: 27 mio. kr. (2017-2019)
 • Tilbud til unge med kræft: 25 mio. kr. (2017-2020)
 • Screening for livmoderhalskræft for ældre og udsatte grupper: 25 mio. kr. (2017-2019)
 • Forsøgsordning med medicinsk cannabis: 22 mio. kr. (2017-2021)
 • Styrket rehabiliteringstilbud særligt målrettet Parkinsonpatienter: 20 mio. kr. (2017-2020)
 • Forebyggelseskampagne målrettet rygning blandt børn og unge: 14 mio. kr. (2017-2020)
 • Medicinfri afsnit i psykiatrien: 11 mio. kr. (2017-2019)
 • Permanentgørelse af bevillingen til Nationalt Videnscenter for Demens: 1,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 og 8 mio. kr. permanent fra 2019
 • Sex & Samfund: 12 mio. kr. permanent fra 2017
 • Nuanceret informationsindsats om HPV-vaccination samt pilotafprøvning af HPV-vaccinationstilbud målrettet unge mænd: 5 mio. kr. (2017-2018)
 • Arveligt kolesterol (Familiær hyperkolesterolæmi): 6 mio. kr. (2017-2020)
 • Ældredatabasen: 4,5 mio. kr. (2017)
 • Livshistorier i demensplejen: 4 mio. kr. (2017)
 • Udvidelse af fritvalgsrammen for Center for Hjerneskade og Vejlefjord: 4 mio. kr. (2017-2020)
 • Videreførelse af sociolance-projektet: 4 mio. kr. (2017-2018)
 • Nationalt partnerskab om forebyggelse af selvmord hos mennesker med psykiske lidelser: 4 mio. kr. (2017-2020)
 • Styrket rehabiliteringsindsats for ALS-patienter: 4 mio. kr. (2017-2020)
 • Danske Ældreråd: 4 mio. kr. (2017-2020)
 • Psykiatritopmøde i 2017 og 2018: 2 mio. kr.
 • Nationale kvalitetsindikatorer for ældreplejen: 2 mio. kr. (2017)
 • Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere: 1,6 mio. kr. (2017-2020)
 • Helpline til patienter med sjældne sygdomme og deres pårørende: 1,5 mio. kr. (2017-2020)
 • Abortstøttesamtaler i Mødrehjælpen: 1,2 mio. kr. (2017-2020)

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet