Sundhedsminister: Aftale er med til at skabe større lighed i sundhed

08-11-2016

"Det er alt i alt en god aftale, som bl.a. betyder, at vi kan løfte indsatsen over for de mange danskere med diabetes, der ofte rammer dem med korte uddannelser hårdest". Det siger sundhedsminister Sophie Løhde, der har forhandlet en satspuljeaftale på plads, som også skal være med til at sikre, at blandt andre kræftpatienter får mere ensrettede rehabiliteringstilbud, uanset hvor de bor.

Det er en tilfreds sundheds- og ældreminister, som har indgået sin anden satspuljeaftale som minister med partierne bag satspuljen.

Med aftalen fordeler partierne ca. 770 mio. kr. fra satspuljen over de næste fire år til indsatser, der bidrager til at skabe større lighed i sundhed og kommer flere patientgrupper til gavn.

Det gælder blandt andre patienter med diabetes - en sygdom som ofte rammer kortuddannede hårdest. Aftalen betyder nemlig, at der øremærkes 65 mio. kr. til en ny national diabeteshandlingsplan: Sophie Løhde siger:

Mere end 250.000 danskere har i dag fået konstateret diabetes, og meget tyder på, at langt flere vil få sygdommen de kommende år. Der er derfor behov for, at vi forbereder os på fremtiden, så det stigende antal diabetikere også fremover kan få en god behandling og leve et godt liv med deres sygdom. Og det skal den nye nationale diabeteshandlingsplan være med til at sikre.

Og fortsætter:

Diabetes er også en sygdom med stor social ulighed. Vi kan eksempelvis se, at dem med korte uddannelser ofte får sygdommen konstateret senere end personer med længerevarende uddannelser, og de har typisk også flere følgesygdomme. Der er derfor brug for, at vi bliver bedre til at opspore patienter med diabetes og med udgangspunkt i deres individuelle behov giver dem bedre mulighed for at håndtere deres sygdom.

Fokus på rehabilitering

I aftalen er der også fokus på rehabilitering af patienter med bl.a. sclerose, Parkinson, ALS og kræft. Satspuljepartierne er blevet enige om at fordele ca. 196 mio. kr. til indsatser på rehabiliteringsområdet. Sundheds- og ældreministeren siger:

Sundhedsvæsnets opgave stopper ikke ved sygehusenes udgang, når behandlingen er afsluttet. Vi skal også sørge for at give patienterne den nødvendige hjælp og støtte til at genoptage det liv, de havde før deres sygdom, og derfor er det vigtigt, at der er fokus på rehabiliteringen.

Og gør opmærksom på, at den geografiske ulighed i sundhed også kan have betydning for patienter og borgere med få ressourcer. Sophie Løhde ønsker mere ensartede og målrettede tilbud til kræftpatienterne.

Selvom der er sket fremskridt på rehabiliterings- og genoptræningsområdet, så er der fortsat for stor forskel i kommunernes tilbud til blandt andre kræftpatienter. Der er samtidig noget, der tyder på, at de patienter, der har færrest ressourcer, ikke i samme omfang henvises til og gør brug af tilbuddene som andre, og derfor er der behov for en større opmærksomhed fra kommunernes side.

Selvmord skal forebygges

Ministeren er også glad for, at partierne har afsat penge til at reducere overdødeligheden blandt mennesker med psykiske lidelser, der kan være selvmordstruede. Med satspuljeaftalen sættes der 44 mio. kr. af til initiativer, der skal forebygge selvmordsforsøg og selvmord hos mennesker, der er ramt af psykisk sygdom. Sophie Løhde siger:

Vi kan desværre se, at der er en overdødelighed blandt mennesker med psykiske lidelser, og en væsentlig del af forklaringen er, at der er markant flere, som tager livet af sig. Det er derfor vigtigt, at de mennesker, som er selvmordstruede, kan få hjælp. Det gælder bl.a. de særligt sårbare patienter, som kan have brug for støtte, umiddelbart efter de er blevet udskrevet fra sygehuse.

Ministeren henviser til, at nyudskrevne psykiatriske patienter har en høj risiko for at forsøge selvmord i dagene efter deres sygehusudskrivelse. Som led i satspuljeaftalen vil man derfor afprøve, om det er muligt at forebygge selvmordsforsøg ved at tilbyde særligt sårbare patienter en ambulant kontakt. Det kan eksempelvis være en sygeplejerske, socialpædagog eller psykolog, der kan møde patienten på sygehuset eller privat.

Derudover styrkes de regionale centre for selvmordsforebyggelse, der tilbyder professionelle behandlingstilbud til selvmordstruede.

Læs mere om satspuljeaftalen 2017-2020  

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet