Én ekstra kommune kan komme ”I sikre hænder”

07-10-2016

Der er opstået en ledig plads på holdet af kommuner, der skal deltage i patientsikkerhedsprojektet ”I sikre hænder”. Ansøgningsfrist er den 27. oktober.

14 kommuner blev den 8. juni 2016 udpeget til at deltage i udbredelsen af erfaringerne fra patientsikkerhedsprojektet ”I sikre hænder”.
En af de udpegede kommuner er desværre blevet nødt til at udgå af projektet, så nu er der ekstraordinært mulighed for, at yderligere én kommune kan deltage i udbredelsen af erfaringer fra ”I sikre hænder”.

Frist for ansøgning om deltagelse er 27. oktober 2016.

De fem kommuner, der allerede nu deltager i ”I sikre hænder”, har siden 2013 vist, at det med en indsats i hjemmepleje og på plejecentre kan lade sig gøre at eliminere tryksår, give medicin på en sikker måde og levere sundhedsydelser sikkert og med høj kvalitet. Flere af de deltagende kommuners plejecentre og hjemmepleje har opnået mere end 300 dage mellem opståede tryksår og medicineringsfejl, som har krævet kontakt med praktiserende læge.

Med udbredelsen til de nye kommuner bygges der videre på de erfaringer, der er opnået i de fem nuværende kommuner. Det er forventningen, at andre kommuner vil kunne opbygge en struktur, der understøtter og implementerer de gode erfaringer, som er skabt i projektet.

Nærmere information om projekt, ansøgningsproces mv. findes på www.isikrehænder.dk

Fakta:

  • Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet samt KL står bag projektet.
  • Der er med satspuljeaftalen 2016-2019 afsat 14 mio. kr. til udbredelse af de gode erfaringer til flere kommuner.
  • Der søges nu ekstraordinært én kommune, der vil være med til at udbrede projektet og sætte tempo på arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed.
  • Det samlede projekt forventes at kunne bidrage til at forhindre en række forebyggelige indlæggelser og derved bidrage til at nedbringe risikoen for overbelægning på sygehuse.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet