30,5 millioner til forebyggelse og behandling af ludomani

14-10-2016

Sundheds- og Ældreministeriet opslår nu en pulje på 30,5 mio i 2017, som skal være med til at forebygge ludomani og sikre, at der er behandlingstilbud til spilafhængige.

For de fleste danskere er spil blot harmløs underholdning. Men for nogle udvikler det sig til en afhængighed, der har store konsekvenser for både den spilafhængige selv og for de pårørende.

Med puljen for 2017 sættes der dels fokus på at forebygge ludomani blandt medlemmer af sportsklubber, hvor spil og gambling kan have gode kår, dels at sikre behandlingsmulighed og tilbud til mennesker, der har udviklet ludomani og har brug for hjælp til at komme ud af deres spilafhængighed.

Som noget nyt vil der, når midlerne fordeles, blive lagt vægt på behandling, som følger anbefalingerne i en ny rapport fra foråret om Effekten af behandlingsmetoder inden for ludomani

Rapporten er resultatet af et forskningsprojekt, Sundheds- og Ældreministeriet har igangsat, og som blev afsluttet i juni 2016. Rapporten fokuserer på effekten af psykoterapeutisk behandling af ludomani og problemspil og undersøger studier af 10 forskellige behandlingsformer.

I fordelingen vil der også blive lagt vægt på, om behandlingstilbuddet indeholder vejledning og rådgivning, samtale- og kursusforløb samt behandlingsopfølgning for både de spilafhængige og deres pårørende. Det forventes, at behandlingsstedet kan dokumentere effekten af de anvendte behandlingsmetoder.

Midlerne kan søges af private behandlingsinstitutioner for ludomaner eller andre institutioner, der kan påtage sig denne opgave efter nogle nærmere fastsatte kriterier.

Der er ansøgningsfrist mandag den 21. november 2016. BEMÆRK: ANSØGNINGSFRIST UDLØBET - OG PULJEN ER FJERNET FRA HJEMMESIDEN

Bemærk, at puljen slås op med forbehold for, at Finansloven for 2017 vedtages.  

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet