Arbejde med udligningstilpasninger forlænges med ét år

05-10-2016

Det følger af aftalen mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om reform af refusionssystemet, at Social- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg udarbejder et grundlag for tilpasninger af det kommunale udligningssystem, jf. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasning af udligningssystemet af 2. februar 2015. Det sker med henblik på at afbøde de mere langsigtede og utilsigtede byrdefordelingsmæssige virkninger, som følger af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. Arbejdet om udligningstilpasninger i Finansieringsudvalget er forudsat afsluttet i 2016.

Det er imidlertid nødvendigt, at fristen for arbejdets afslutning forlænges med ét år. Det skyldes fremlæggelsen af et nyt og mere retvisende ejendomsvurderingssystem, som vil få betydning for det kommunale udligningssystem, og der er derfor behov for, at konsekvenserne af et nyt ejendomsvurderingssystem indgår i arbejdet med udligningstilpasninger. Forlængelsen af arbejdet indebærer, at tilpasninger af udligningssystemet kan gennemføres med virkning fra tilskudsåret 2019.

Regeringen vil i lyset af behovet for en forlængelse af arbejdet med udligningstilpasninger og for at sikre ro om kommunernes økonomi søge tilslutning til at forlænge den midlertidige ordning, der afbøder de byrdefordelingsmæssige konsekvenser for kommunerne af refusionsomlægningen, så ordningen for 2017 også gælder for 2018 frem mod tilpasningerne i 2019.