Chef til ny afdeling i Sundheds- og Ældreministeriet er fundet

14-10-2016

Sundheds- og Ældreministeriet har udpeget chefen for departementets nye Afdeling for Ældreområdet og det Nære, Sammenhængende Sundhedsvæsen. Valget er faldet på Jakob Krogh, som siden 2012 har været kontorchef i ministeriets center for Sygehuspolitik.

Stillingen som ny afdelingschef blev opslået som følge af en organisationsændring i Sundheds- og Ældreministeriet, der fremover vil have tre afdelinger i stedet for to. Det er Jakob Krogh, der pr. 1. november tiltræder den ny afdelingschefstilling, og han har med sin mangeårige ansættelse på sundheds- og ældreområdet i forvejen et solidt kendskab til afdelingens opgaver.

Blå bog
Jakob Krogh er født i 1970 og er uddannet cand.mag. ved Københavns Universitet. Han er gift og bor med tre børn i Vanløse.

Karriere
2012-2016: Kontorchef for Sygehuspolitik i Sundheds- og Ældreministeriet 
2010-2012: Kontorchef for Socialt Udsatte og Civilsamfund, Social- og Integrationsministeriet
2007-2010: Kontorchef for Ældreområdet, Social- og Indenrigsministeriet
2002-2007: Ministersekretær og leder af ministersekretariatet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1999-2002: Fuldmægtig i Beredskabsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Baggrund for organisationsændringen
Ved regeringsdannelsen i sommeren 2015 blev der – som et led i at styrke kernevelfærden - for første gang i Danmarkshistorien etableret et Sundheds- og Ældreministerium, og ældreområdet blev flyttet fra det daværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Tilførslen af det store ældreområde har både medført en masse nye opgaver og skabt behov for at samle ministeriets områder i nye konstellationer. Sundheds- og Ældreministeriet vil således pr. 1. november være organiseret i tre følgende afdelinger: 

  • Afdelingen for Ældreområdet og det Nære, Sammenhængende Sundhedsvæsen (Jakob Krogh)
  • Afdelingen for Lægemidler, Internationale Forhold, Sundhedsjura og Psykiatri (Dorthe Søndergaard) 
  • Afdelingen for Sygehuspolitik og Sundhedsøkonomi (Annemarie Lauritsen) 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet