Hjælp til patienter til hurtig udredning og behandling

01-10-2016

I dag træder en ny lov i kraft, der giver alle patienter, uanset fysisk eller psykisk lidelse, ret til at fravælge lang ventetid på udredning og behandling i det offentlige sygehusvæsen. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde glæder sig over patienternes styrkede rettigheder.

Patienter, der bliver henvist til undersøgelser på sygehusene, skal hurtigt til, så de kan få svar på, hvad de fejler, og komme i behandling for deres sygdom.

Det mener regeringen, og fra og med i dag giver en ny lov patienter, uanset om de lider af en fysisk eller psykisk sygdom, ret til at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har kapacitet til at udrede dem inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Loven giver også ret til udvidet frit sygehusvalg til behandling overalt i landet ved en ventetid på over 30 dage i både somatikken og psykiatrien.

Patienterne kan dermed få mulighed for behandling på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan overholde fristen. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger: 

Det er et af Venstres centrale valgløfter på sundhedsområdet, som vi i dag indfrier. Derfor er jeg selvfølgelig glad på patienternes vegne. For regeringen har det været afgørende at styrke patienternes rettigheder, så alle uanset pengepung og postnummer kan vælge at blive behandlet på et privathospital, hvis ventetiden i det offentlige er for lang.

For yderligere information om de nye rettigheder, læs pjecen ”Når du er henvist til sygehus”.

 Aftalepartierne bag Finansloven 2016 har afsat 300 mio. kr. i 2016 og 450 mio. kr. årligt fra 2017 til øget kapacitet i regionerne.

Rettigheder skal forklares på en nem måde

God og korrekt information om, hvornår det udvidede frie sygehusvalg træder i kraft for den enkelte patient, er vigtig, så de nye rettigheder bliver nemme at forstå.

Derfor har en arbejdsgruppe under Sundheds- og Ældreministeriet med Danske Patienter, Danske Regioner og Sundhed Danmark - Foreningen af danske sundhedsvirksomheder fastlagt fem nye principper for god patientinformation i de indkaldelsesbreve, regionerne sender ud til patienterne.

Læs mere om de fem principper her 

Fakta:

  • Et stort flertal i Folketinget bestående af V, K, DF, LA og S stemte for regeringens stramning af udredningsretten i maj 2016.
  • I 1. kvartal af 2016 gennemførte sygehusene cirka 123.000 udredningsforløb. Af dem fik 66 procent af patienterne at vide, hvad de fejler inden for 30 dage.
  • I sygehuspsykiatrien blev ca. 63 pct. af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien udredt inden for fristen, mens 76 pct. af de voksne patienter i psykiatrien blev udredt til tiden.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet