Københavns Kommunes og Region Hovedstadens støtte til Eurovision Song Contest 2014 var lovlig

12-10-2016

Social- og Indenrigsministeriet har i dag som overordnet kommunal tilsynsmyndighed konkluderet, at Københavns Kommune og Region Hovedstaden lovligt kunne yde støtte til Eurovision Song Contest 2014. Social- og Indenrigsministeriet har også konkluderet, at kommunens og regionens støtte ikke var i strid med EU’s statsstøtteregler.

Social- og Indenrigsministeriet har i dag afgivet en omfattende udtalelse om Københavns Kommunes og Region Hovedstadens støtte til Eurovision Song Contest 2014. Udtalelsens omfang og sagsbehandlingstiden på to et halvt år skyldes flere forhold: Sagen har involveret høring af en lang række myndigheder, den har krævet fremskaffelse og undersøgelse af en meget stor mængde oplysninger, og endelig har en afdækning og vurdering af flere forskellige regler på området været nødvendig. Dette er hovedkonklusionerne:

 

Danmarks sejr ved Eurovision Song Contest 2013 betød, at Danmarks Radio af European Broadcasting Union fik ansvaret for at arrangere sangkonkurrencen i 2014. Eurovision Song Contest 2014 var derfor med DR som ansvarlig institution en statslig opgave. Men Københavns Kommune havde som værtsby en særlig interesse i arrangementet på grund af de forventede afledte effekter, som placeringen af arrangementet havde i forhold til kultur, turisme og erhvervsudvikling i kommunen. Derfor, og fordi kommunens støtte ikke oversteg den kommunale interesse i arrangementet, var det lovligt for kommunen at yde støtte til arrangementet, uanset at der var tale om en international begivenhed. Det var også lovligt, at støtten blev ydet via Projektselskabet ESC 2014 ApS. Det skyldes, at Projektselskabet kun varetog lovlige, kommunale opgaver, herunder etablering af venue (spillested) til arrangementet.

 

Region Hovedstadens støtte til Eurovision Song Contest 2014 var også lovlig. Det skyldes, at regioner efter loven (lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regioners opgaver på kulturområdet) kan medvirke til at igangsætte kulturbegivenheder, herunder yde støtte til enkeltstående kunstneriske begivenheder i form af f.eks. musikfestivaler m.v. Loven sætter ikke begrænsninger i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der er andre myndigheder, der har ansvaret for den pågældende begivenhed, beløbets størrelse eller organiseringen af opgaven.

 

Statsrevisorerne har i deres Beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 kritiseret en række forhold vedrørende budget, styring og opfølgning samt samarbejdsmodellen og aftalekomplekset. Social- og Indenrigsministeriet vurderer imidlertid, at Københavns Kommune og Region Hovedstaden ikke ved disse forhold udviste en så klart uforsvarlig adfærd, at grundsætningen om økonomisk forsvarlig forvaltning kan anses for tilsidesat. I øvrigt kan Social- og Indenrigsministeriet ikke som kommunal tilsynsmyndighed tage stilling til hensigtsmæssigheden af kommuners og regioners dispositioner.

 

Social- og Indenrigsministeriet har også vurderet, at hverken Københavns Kommunes eller Region Hovedstadens støtte har været i strid med EU’s statsstøtteregler. Det gælder både i forhold til DR, Refshaleøens Ejendomsselskab A/S (REDA) og Projektselskabet.

 

Udtalelsen kan findes på dette link

 

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Hanna Ege, hke@sim.dk, 41 85 14 23

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)