Ministre vil forebygge vold på botilbud med ny handlingsplan

15-10-2016

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde og social- og indenrigsminister Karen Ellemann er tilfredse med, at et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en aftale om en ny handlingsplan, der skal forebygge vold på socialpsykiatriske botilbud.

Det er en god aftale, som vil styrke indsatsen mod vold på botilbud og give både beboere og personale større tryghed. 

Sådan lyder det fra de to Venstre-ministre Sophie Løhde og Karen Ellemann, som har forhandlet de sidste brikker på plads i en aftale om en ny handlingsplan til ca. 400 mio. kr. med satspuljepartierne.

Som led i aftalen, der skal forebygge vold og overgreb på de socialpsykiatriske botilbud, skal der bl.a. etableres specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Her skal en særligt udsat målgruppe af borgere med svær psykisk lidelse, komplekse sociale problemstillinger og udadreagerende adfærd tilbydes en sammenhængende og intensiv social- og sundhedsfaglig behandling, der også omfatter behandling for alkohol- og stofmisbrug. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Jeg er meget tilfreds med, at vi i regeringen har fået landet en aftale om en handlingsplan med et næsten enigt Folketing. Vi samler nu psykiatrisk behandling, misbrugsbehandling og den rehabiliterende indsats under samme tag. På den måde skal patienten ikke opsøge og møde op til behandling andre steder. Det handler om at forebygge vold og kriminalitet og dermed skabe en mere tryg hverdag for både medarbejdere og patienter. Men det handler også om at nedbringe antallet af tvangsindlæggelser over for målgruppen og dermed reducere anvendelsen af tvang.

Handlingsplanen skal samtidig styrke forebyggelsen af vold på de socialpsykiatriske botilbud og sammenhængen i indsatsen for borgerne. Blandt andet skal medarbejdernes faglige kompetencer styrkes, og der skal skabes bedre sammenhæng mellem indsatserne i sygehuspsykiatrien og den sociale indsats i kommunerne.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger: 

Vi kan ikke stiltiende være vidne til, at beboere og medarbejdere på botilbud lever i en dagligdag med trusler, vold og overgreb. Samtidig må vi konstatere, at der er en gruppe borgere, der i dag ikke får den hjælp, som de har behov for. Med handlingsplanen sikrer vi både den nødvendige indsats til den gruppe borgere, og vi sætter målrettet ind for at skabe tryghed og sikkerhed for medarbejdere og beboere på vores botilbud.

Læs mere om aftalen, der er indgået mellem regeringen og de øvrige satspuljepartier

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet