Regeringen vil forebygge vold på botilbud og foreslår ny tilbudsform

01-09-2016

Medarbejdere og beboere på landets botilbud skal føle sig trygge og sikre i deres hverdag. Regeringen går videre med otte konkrete indsatser på baggrund af anbefalingerne fra en arbejdsgruppe med fem ministerier, KL og Danske Regioner. Regeringen indkalder nu til politiske forhandlinger om sikkerheden på botilbud.

De seneste fire år har fem medarbejdere mistet livet, mens de var på arbejde på et botilbud eller forsorgshjem. Samtidig viser analyser, at der generelt eksisterer et højt niveau af vold og trusler om vold i dagligdagen på botilbud. Regeringen vil nu gå videre med anbefalingerne fra den arbejdsgruppe, der siden juni har set på mulige initiativer.

Regeringen foreslår følgende:

  1. Etablering af en ny tilbudsform for en mindre gruppe af borgere med svær psykisk lidelse, udadreagerende adfærd og særligt komplekse problemstillinger 
  2. Styrkede kompetencer og forbedring af arbejdsmiljøet på botilbud 
  3. Styrket sammenhæng i indsatsen mellem den regionale psykiatri og botilbud 
  4. Styrket indsats for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug 
  5. Intensiveret samarbejde om retspsykiatriske patienter 
  6. Styrket sundhedsfaglig rådgivning på botilbud og let adgang til psykiatrisk udredning
  7. Målrettet visitation i kommunerne
  8. Styrket indsats mod kriminalitet i og omkring botilbud

Den nye tilbudsform for borgere med særlige psykiske lidelser og udadreagerende adfærd vil have fokus på sikkerhed og voldsforebyggelse. Op mod 150 pladser forventes at være klar i begyndelsen af 2018. Samarbejdet mellem behandlings- og socialpsykiatrien og de forskellige involverede instanser som politi, arbejdstilsyn, kommuner og regioner skal styrkes.

Regeringen lægger op til, at der bruges 300 millioner kroner til udspillet over de næste fire år. Social- og indenrigsminister Karen Ellemann og sundheds- og ældreminister Sophie Løhde vil nu invitere de øvrige satspuljepartier til en drøftelse af de konkrete forslag.  

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Vi har nu et vidtgående og gennemarbejdet oplæg til, hvordan vi forbedrer sikkerheden for beboere og personale på botilbud. Jeg lægger vægt på, at vi nu får en ny og mere sikker til-budsform og helt konkrete initiativer til at forebygge vold på eksisterende botilbud. Folketingets partier har vist stor interesse for sikkerheden på botilbud, og jeg ser frem til forhandlingerne.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

De senere år har vi desværre oplevet, at flere medarbejdere har mistet livet i socialpsykiatrien. Hele 5 drab på 4 år har vi været vidne til. Det seneste her i foråret. Det kan vi ikke sidde overhørig – vi bliver nødt til at handle. Jeg håber derfor også, at vi på tværs af Folketingets partier kan nå til enighed om, hvordan vi bedst forebygger trusler og vold på bostederne og sikrer trygge rammer for både personale og beboere.

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Sundheds- og Ældre-ministeriet, Social- og Indenrigsministeriet, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann og sundheds- og ældreminister Sophie Løhde vil i dag orientere social- og sundhedsordførerne om arbejdsgruppens anbefalinger, og arbejds-gruppens rapport er sendt i høring hos bruger- og pårørendeorganisationer og faglige organisa-tioner. De to ministre vil i den kommende tid igen mødes med de faglige organisationer på området samt KL,  Danske Regioner samt patient- og brugerforeninger.
 
Læs arbejdsgruppens anbefalinger 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet