16,9 mio. kr. skal aflaste pårørende til mennesker med demens

08-09-2016

At blive aflastet en gang imellem er for mange pårørende helt afgørende for, at de kan holde til at passe og pleje et menneske med demens. Sundhedsstyrelsen udmønter nu en pulje til at afprøve nye og fleksible aflastningstilbud. Støtte til de pårørende er også en vigtig indsats i den kommende nationale demenshandlingsplan, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

De pårørende står ofte for langt hovedparten af omsorgen for mennesker med demens, der bor i deres eget hjem.

Men at passe og pleje et menneske med demens kan være både fysisk og psykisk hårdt og tidskrævende for f.eks. en søn eller kone, især hvis man skal kombinere det med arbejde og fritidsaktiviteter.

De pårørende har derfor et behov for at blive aflastet og få et tiltrængt pusterum fra den store opgave, de har påtaget sig.

Nu har Sundhedsstyrelsen udmøntet en pulje på 16,9 mio. kr., så kommuner og frivillige organisationer kan afprøve nye og mere fleksible måder at aflaste de pårørende på, som senere kan inspirere andre.

Pengene går bl.a. til et korps af frivillige demensvenner, som via en app kan se, hvor de kan komme og aflaste de pårørende til et menneske med demens.

Også initiativer som brug af en kolonihave, busture, motionsture, arbejde i nyttehaver og musik og dans med hjælp fra danseinstruktører har fået penge fra puljen.

Læs mere om, hvem der har fået penge fra satspuljen ”Aflastning af pårørende til demente i egen bolig” hos Sundhedsstyrelsen.

Aflastning vigtig i national demenshandlingsplan

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde præsenterer til efteråret regeringens kommende nationale demenshandlingsplan 2025, som Folketingets satspuljepartier har afsat 470 mio. kr. til.

Ministeren fremhæver, at en af de overordnede målsætninger for demenshandlingsplanen er, at pårørende skal have mere støtte i livet. Sophie Løhde udtaler:

Jeg har i det sidste års tid besøgt en lang række kommuner i hele landet for at møde dem, det hele handler om. Her har jeg bl.a. talt med pårørende om, hvordan det er at have ansvaret for, at hverdagen fungerer for et menneske med demens. Det kan være en stor og krævende udfordring, hvor de pårørende oplever, at de er på 24-7. Vi skal derfor huske de pårørendes svære situation, når vi gerne vil skabe et demensvenligt Danmark.

Læs mere om den nationale demenshandlingsplan 2025.


Fakta:

  • Puljen ”Aflastning af pårørende til demente i egen bolig” er en del af satspuljeaftalen for 2015.
  • 29 projekter i hele landet får støtte. Det vil aflaste ca. 2000 pårørende.
  • På baggrund af erfaringerne fra de støttede projekter udformer Sundhedsstyrelsen en eksempelsamling, som kan inspirere andre til gode former for aflastning og afløsning.
  • I dag lever godt 35.000 danskere over 65 år med demens.
  • Undersøgelser viser, at plejeopgaven for pårørende kan være så krævende, at den kan føre til stress og isolation fra andre mennesker.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet