Fire kommuner kan hæve skatten for 2017

16-09-2016

Social- og Indenrigsministeriet har netop svaret de fire kommuner, som har søgt om at få mulighed for at forhøje skatten for 2017. De har alle fået del i rammen til forhøjelser for 200 millioner kroner. Nu skal andre kommuner sætte skatten ned, så de kommunale skatter samlet set bliver holdt i ro i 2017.

Holbæk, Odense, Læsø og Rebild kommuner har søgt om lov til at hæve skatten for samlet cirka 266 millioner kroner. Alle de fire kommuner har i dag fået tilladelse til at sætte skatten op. Ansøgningerne kan dog ikke imødekommes fuldt ud, fordi de overskrider rammen på 200 millioner kroner. Det er det beløb, som landets kommuner må hæve skatten for, hvis andre sætter den tilsvarende ned. Det ligger i regeringens økonomiaftale med KL.

Det er nu op til de fire kommuner, om de udnytter den tildelte ramme. Og landets kommuner skal koordinere, at skatten ikke samlet set bliver højere i kommunerne i 2017. Regeringen har afsat en pulje til tilskud til skattenedsættelser for at motivere til dette. Hvis kommunerne samlet set forhøjer skatterne, udløser det en økonomisk sanktion over for den enkelte kommune og kollektivt for kommunerne.

Budgetterne og skattefastsættelsen for 2017 skal vedtages af kommunalbestyrelserne senest den 15. oktober 2016. 

undefined

Kommunerne har mulighed for at regulere følgende skatter: Udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat, grundskyldspromillen og promillen for dækningsafgift af erhvervsejendomme. Derfor angives kommunernes tildelte andel af rammen som beløb.

Baggrund om skattepuljen

  • Som en del af regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2017 fik nogle kommuner mulighed for at hæve skatten med samlet op til 200 millioner kroner.
  • Kommunerne skal holde den samlede kommunale skat i ro for at undgå sanktioner i form af både en kollektiv og en individuel sanktion. Hvis der for 2017 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
  • De fire kommuner, som nu har fået mulighed for at hæve skatten, undgår alle individuelle sanktioner, hvis de hæver skatten inden for det angivne beløb.
  • For at understøtte fleksibilitet i skatteudskrivningen i kommunerne er der etableret en tilskudsordning for de kommuner, der sænker skatten for 2017. Kommuner, der sætter skatten ned, vil få dækket en del af de tabte skatteindtægter de næste fire år.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontorchef Dorte Lemmich Madsen, dle@sim.dk, tlf.: 25 23 92 66