Frikommuneforsøg viser gode resultater

30-09-2016

Frikommuner oplever bedre ressourceudnyttelse og øget kvalitet for borgerne. Det viser en netop offentliggjort evaluering.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Nu vil jeg sammen med resten af regeringen kigge grundigt på frikommunernes erfaringer for at se, hvor vi kan omsætte de gode idéer til generel lovgivning til gavn for alle kommuner - og ikke mindst alle borgere.

- Karen Ellemann

Nogle regler, som frikommunerne har udført forsøg med, er allerede blevet ændret. Regelændringerne vedrører ca. 20 procent af forsøgene, hvoraf en del har peget i samme retning som de reformer, der er blevet vedtaget. Frikommuneforsøg med fleksibel holddannelse har fx givet inspiration til folkeskolereformen. I forsøgene har man bl.a. arbejdet med skiftende holddeling på tværs af årgange og klassedeling for at styrke elevernes læring, trivsel og motivation.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Jeg er rigtig tilfreds med, at frikommuneforsøget har skudt gang i så omfattende og succesfuld en nytænkning. Vi skal hele tiden være på tæerne for at skabe mest mulig værdi for borgerne af den offentlige service. Og her er frikommuneordningen et godt redskab til at undersøge, hvordan ændrede regler kan hjælpe kommunerne til bedre at gribe nye muligheder og tage effektivt hånd om aktuelle udfordringer.

Fakta om Frikommuneforsøg I

De ni frikommuner i Frikommuneforsøg I er Fredensborg, Fredericia, Odense, Odsherred, Gentofte, Gladsaxe, Vejle, Vesthimmerland og Viborg. Kommunerne har evalueret deres forsøg selv, mens RMC-BDO har gennemført den tværgående slutevaluering. RMC-BDO har desuden gennemført supplerende evalueringer af forsøg med retten til anonym ambulant alkoholbehandling, vederlagsfri fysioterapi og bedre udnyttelse af botilbud og plejeboliger.  

Der kan læses mere om evalueringen og frikommuneforsøgene på www.sim.dk

 

Eksempler på frikommuneforsøg:

  • Udvidet virksomhedspraktik for forsikrede ledige
  • Informeret samtykke til tandlægebehandlinger
  • Kommunal levering af tilkøbsydelser i hjemmeplejen
  • Fleksibel holddannelse i folkeskolen
  • Øget fleksibilitet i anvendelsen af afgiftsfrie busser
  • Forenklet procedure for ændring af lokalplaner

 

Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Camilla Severin Madsen, 22 46 64 70, csm@sim.dk

Specialkonsulent Helle Fich Pedersen, 41 85 10 46, hfp@sim.dk