Målrettet opsporing af astma hos børn

07-09-2016

Sundhedsstyrelsen lancerer en række anbefalinger til at finde og behandle astma hos børn og unge. Et stort ønske fra min side, siger sundhedsminister Sophie Løhde.

Astma er den sygdom, som forårsager flest indlæggelser på børneafdelingerne på landets sygehuse, og får et barn konstateret den kroniske lungesygdom, kan det betyde en stor omvæltning i en families liv.

Derfor er det vigtigt at opspore astma hos børn og unge så tidligt som muligt, så forebyggelse, behandling og støtte til både barn og familie kan komme hurtigt i gang.

Sundhedsstyrelsen lancerer nu et særligt undersøgelsesprogram for astma hos børn og unge, som skal sikre en målrettet opsporing, diagnose og udredning.

Et stort ønske fra sundhedsminister Sophie Løhde:

Astma er en svær sygdom med en lang række kedelige konsekvenser for både det syge barn og for familien. Det rammer barnet fysisk hårdt og har også konsekvenser for små og store ting i hverdagen. Alt lige fra hvor meget sport, man kan dyrke, til ønsket om et kæledyr. Ved en tidlig opsporing og en tilsvarende målrettet behandling kan vi heldigvis afbøde nogle af konsekvenserne af børneastma. Derfor falder det på et tørt sted at få en styrket indsats over for børn og unge, så de kan leve så normalt et liv med astma som muligt.

Regeringen, Danske Regioner og KL blev med Økonomiaftalen 2016 enige om at afsætte 250 mio. kr. i perioden 2016-2019 til en national satsning for mennesker med lungesygdomme.

Det er som led i denne satsning, at undersøgelsesprogrammet for børneastma rulles ud i kommuner og regioner.

Undersøgelsesprogrammet indeholder anbefalinger for samarbejdet mellem kommunerne, almen praksis og sygehusene, så kompetencerne i hhv. den kommunale sundhedstjeneste, hos den praktiserende læge og på ambulatorierne på sygehuset kan understøtte hinanden bedre.

Programmet skal også hjælpe børn og unge og deres forældre med at blive bedre til at mestre og kontrollere astma i hverdagen.

Læs: "Undersøgelsesprogram for astma hos børn og unge" (PDF)

Fakta:

  • I Danmark lider op mod 300.000 mennesker af astma. Op mod 20 procent af førskolebørn og op mod 10 procent af alle skolebørn har sygdommen.
  • Astma er den hyppigste kroniske børnesygdom, og det er den sygdom, som forårsager flest indlæggelser på de pædiatriske afdelinger.
  • Ca. 5000 børn i alderen 0-5 år indlægges årligt med astmatiske symptomer eller astma.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet